Tom Hellemans

Tom Hellemans volgde in PIVA Hotel en aan de hogeschool professionele bachelor voedings- en dieetkunde. Na een schakeljaar ging hij voor een masteropleiding Industrieel ingenieur, toegepaste biowetenschappen: voedingsindustrie aan de UGent. Zijn onderzoek leidde vervolgens tot een job in Research en Development bij Paniflower.

Oud-leerling Tom Hellemans

PIVA tot nu…

Tom Hellemans: “Door het vak voedingsleer tijdens de opleiding TSO Hotel in PIVA raakte ik meer en meer geïnteresseerd in het moleculaire en nutritionele aspect van voeding. Dat heeft ertoe geleid dat ik op Plantijn (AP hogeschool) voor een professionele bachelor voedings- en dieetkunde ben gegaan. Hoewel dieetkunde en gezondheidszorg opnieuw mijn visie op de rol van voeding in de maatschappij wisten te verbreden, hunkerde ik naar meer exacte wetenschappen. De link met voeding hierbij was echter altijd belangrijk; zowel door het voortraject als door de passie om in de voedingswereld te blijven.

“Na het doorlopen van een intensief schakeljaar vatte ik mijn master Industrieel ingenieur, toegepaste biowetenschappen: voedingsindustrie aan bij de UGent. In mijn thesis kon ik naar hartenlust de wetenschappelijke kant combineren met de creatieve en pragmatische insteek die ik vanuit PIVA meekreeg. Dat maakte mede dat het uitgevoerde thesisonderzoek industriële relevantie had waardoor hier een doctoraatsstudie uit volgde.

“In deze vier jaar heb ik onderzoek kunnen doen naar de relatie tussen groeiomstandigheden en tarwesamenstelling en hoe dit de broodkwaliteit kan beïnvloeden. Na het resultaat in februari 2020 te hebben voorgesteld aan de industrie, opende dit verschillende deuren omdat de onderzochte materie ook duidelijk leefde in industrie.

“Momenteel ben ik dan ook werkzaam in het R&D center van Paniflower, de molendivisie van de La Lorraine Bakery Group, waar ik sommige van de onderzochte aspecten in de praktijk probeer te brengen.“   

“Als je jouw passie wil ontwikkelen is PIVA een omgeving waarin je dat ten volle kan. Een opleiding aan PIVA biedt een absolute meerwaarde voor eender welke vervolgopleiding in het voedingsgebeuren. Met de nodige wilskracht is niets onmogelijk en heb je meteen een mooie bagage mee!”

PIVA leert je kritisch te zijn

“Veel voedingsbedrijven hebben een afdeling onderzoek die focust op procesoptimalisatie, de ontwikkeling van nieuwe producten, het efficiënter laten verlopen van de productie, enzovoort. Hiervoor moet er vertrokken worden vanuit experimenten in het labo of testen op de lijn waaruit dan conclusies kunnen worden getrokken.

“In mijn huidige rol betekent dit dat we zelf onze tarwe zaaien, bekijken hoe dit jaar na jaar verschilt, welke eigenschappen van de tarwe relevant is om nader te bestuderen en welk effect dit heeft op bijvoorbeeld het volume van het brood of de hardheid van een koekje.

“Hierbij komt de opleiding die ik in PIVA genoten hebt zeker goed van pas; je gaat sneller zelf aan de slag en kunt creatief met ingrediënten omgaan om iets nieuws te creëren. Gepassioneerd met voeding omgaan en ook kritisch zijn naar de kwaliteit van wat je aflevert is in heel dit proces van zodanig groot belang. Zonder de 6 jaren in PIVA had ik dat nooit op eenzelfde manier kunnen ontwikkelen.”

GIP brengt theorie en praktijk samen

“Wat me onder meer is bijgebleven van de opleiding in PIVA is de verwevenheid van theorie en praktijk en hoe dit bijdraagt tot de ontwikkeling van een echte passie voor het vak waarmee je bezig bent.

“Een schoolvoorbeeld hiervan was de minionderneming en de GIP in het 6de middelbaar: alles kwam hierin zo mooi samen en bouwde verder op elkaar. Dat geldt ook voor de eerdere jaren waarin de voeding gerelateerde theoretische vakken een mooie basis vormden voor de praktijk.

“Hoe leuk was het wel niet als je iets kon vertellen over de wijn die je serveerde in het didactische restaurant omdat je de week daarvoor dat wijngebied had besproken tijdens drankenkennis. En opnieuw, de gedrevenheid van de leerkrachten om dit voldoende gefundeerd maar telkens toch ook weer boeiend te brengen maakte dat ik zelf dat enthousiasme meenam naar de keuken en de zaal, alsook in mijn verdere (school)loopbaan.”

Kies ook voor PIVA want…

“PIVA is een school waar veel kan en waar men in het geval van een goed idee of leuk initiatief bereid is mee zijn schouders daaronder te zetten. De school draait rond de leerling en heeft daarvoor een topteam aan leerkrachten te beschikking, zowel in de theoretische vakken als in de praktijkvakken. Allemaal dragen ze met evenveel plezier hun kennis en passie over. Bovendien kunnen ze van een moderne en goed uitgeruste infrastructuur gebruik maken.

“Als je zelf de passie wilt ontwikkelen, is het uiteindelijk een omgeving waarin je dat ten volle kan. En hoewel het geen eenvoudige weg is, ben ik er van overtuigd dat een opleiding aan PIVA een absolute meerwaarde biedt voor eender welke vervolgopleiding in het voedingsgebeuren. Met de nodige wilskracht is niets onmogelijk en heb je meteen een mooie bagage mee!”

>> Paniflower: https://www.groepvanroey.be/nl/referentieprojecten/paniflower