Veelgestelde vragen

Hieronder vind je het antwoord op veelgestelde vragen omtrent inschrijvingen, opleidingen, het uniform en de zorg...

De vragen en antwoorden zijn opgedeeld:

Inschrijvingen - Opleidingen - Vakken - Zorg - Uniform - Leerlingen uit NL - Varia

Inschrijvingen

We staan op de wachtlijst. Worden we gecontacteerd om te melden of we kunnen inschrijven of niet?

- We hebben de plicht om alle leerlingen op de wachtlijst op te bellen als er plaats vrij komt. Dit gebeurt volgens de geldende volgorde. De plicht geldt tot het einde van de eerste week van oktober.

Is PIVA een multiculturele school?

- Onze school kent een boeiende mix van culturen, een greep uit de realiteit in de stad Antwerpen en omstreken. Als leerkrachten merken we dat de verscheidenheid aan culturen, zeker voor een afdeling als toerisme, heel verrijkend is.

Zijn de opleidingen in PIVA voor zowel jongens als meisjes?

- In alle afdelingen zitten zowel jongens als meisjes.

Hoe groot zijn jullie klassen?

- In 1B streven we naar klassen van 12 tot maximum 14 leerlingen. In 1A is het streefgetal 15. Praktijkgroepen houden we klein en daar streven we naar 12 leerlingen in de de 2de en 3de graad.

Krijgen we nog extra uitleg over de eerste schooldag?

- Eind augustus worden brieven rondgestuurd naar leerlingen en ouders. In die brief zal staan hoe en wanneer je op school verwacht wordt. We laten je ook weten wat je van materiaal nodig zal hebben voor de algemene vakken zoals mappen en pennen.

Moet ik boeken aankopen voor 1 september?

- Nee. De school organiseert de aankoop van de boeken. Die boeken zijn opgenomen in de maximumfactuur. De eerste schooldag worden de schoolboeken uitgedeeld. Breng 1 september dan ook een stevige tas mee om de boeken in te vervoeren. Leerlingen die na 1 oktober inschrijven of van richting veranderen zijn zelf verantwoordelijk voor de aankoop van de leerboeken.

Opleidingen

Ik heb het eerste jaar middelbaar gevolgd in een andere school. Kan/moet ik mijn eerste jaar overdoen?

- Je kan perfect aansluiten in het 2de jaar op PIVA, zonder achterstand. Door de onderwijsvernieuwing is de praktijk in het 1ste jaar nog niet zo uitgebreid al maak je wel al kennis met bakkerij, slagerij en hotel. In het 2de jaar krijg je al meer uren praktijk.

Eerste graad: Gaan we in de eerste graad al iets bakken en koken?

- In de eerste graad krijg je praktijklessen tijdens de uren Voedingstechnieken (4). Je wisselt af tussen de verschillende afdelingen, slagerij, bakkerij, hotel en - in de A-stroom - toerisme.

Eerste graad: Als je in het 2de jaar start in PIVA heb je dan veel essentiële leerstof gemist?

- In het eerste jaar doe je praktijkervaring op tijdens het vak Voedingstechnieken. Van 4 uur in het eerste jaar gaat het naar 6u in A-stroom en 12u in B-stroom. Leerkrachten nemen de tijd om de basistechnieken die in het 1e jaar werden aangeleeerd te herhalen in het 2e jaar. Je zal zeker niet de enige leerling zijn die van een andere school komt.

Eerste graad: Wat leer je in het 2de jaar in de opleiding slagerij?

- Het 2de jaar is nog eerste graad en dat wil zeggen dat je niet alleen praktijk slagerij krijgt maar ook bakkerij en keuken/hotel zodat je van alles basistechnieken hebt. Voor slagerij leren we je gehakt, worsten en hamburgers maken, maar ook een kip en varkensbuik uitbenen. We maken ook salades zoals preparé enz. Zelfs enkele eenvoudige vleeswaren als witte pens komen aan bod. Het is gevarieerder dan het op het eerste zicht lijkt.

Wat is het verschil tussen BSO en TSO? Kan je na TSO verder studeren?

- Na TSO - ook dubbele finaliteit genoemd - kan je verder studeren. Na het 6de jaar BSO (finaliteit arbeidsmarkt) moet je nog een 7de specialisatiejaar volgen om een diploma te halen. Na je 7de jaar BSO kan je ook verder studeren. 

Tweede graad: Kan ik aansluiten in het 3de jaar Bakkerij/Slagerij/Hotel?

- We starten met jullie alles aan te leren van het begin. Je zal zeker niet de enige leerling zijn die van een andere school komt.

Toerisme: Kan ik toerisme kiezen als ik B-stroom moet volgen?

- Toerisme volgen kan enkel in het TSO / Dubbele finaliteit en dus niet vanuit de B-stroom.

Toerisme: Wat is het niveau van de opleiding toerisme?

- Toerisme kent een hoog niveau - zeker voor een technische afdeling - in talen, aardrijkskunde en geschiedenis. PIVA staat garant voor dat niveau. Toerisme is een boeiende richting die veel perspectief biedt. Bovendien is er per jaar normaal gezien één klas toerisme zodat er een tof klasverband ontstaat. Ook de vele uitstappen helpen daarbij.

Hotel: Wat leer je in het derde jaar hotel BSO (finaliteit arbeidsmarkt)?

- Je krijgt zowel restaurant als keuken-praktijk. In het derde jaar krijg je vooral de basis aangeleerd. In het restaurant gaan we alle onderdelen bekijken zoals materialen, de etiquette en het opdekken van een gastentafel. Dit wordt rustig opgebouwd. In de keuken leren we basistechnieken zoals de basis fonds, eenvoudige soepen en sauzen, gerechten en ook desserts bereiden. Tegen het einde van het jaar, heb je heel de dienst doorlopen. Dan kan je communiceren met de keuken, borden dragen, drank serveren, eten uitserveren...

Bakkerij: Wat leer je zoal in het derde jaar bakkerij?

- In het 3de jaar maak je vooral bakkerijproducten zoals koffiekoeken, taarten op basis van gistdeeg, dessertkoekjes, allerhande soezen, producten van bladerdeeg... Dit is een zeer belangrijk jaar om de basishandelingen echt onder de knie te krijgen.

Derde graad: Ik volg een vierde jaar TSO wetenschappen. Kan ik overstappen naar 5de jaar Bakkerij/Slagerij/Hotel?

- Motivatie is de sleutel tot succes. Je zal een voorsprong hebben bij de algemene vakken. Bijscholing bekijken we wanneer we een eerste evaluatie achter de rug hebben, maar we zetten je meteen op weg met gerichte oefeningen.

Als ik verder wil studeren kan ik dan een 7de jaar BSO doen?

- Na je 6de jaar BSO, maar ook na je 6de jaar TSO, kan je een 7de specialisatiejaar volgen. Je kan ook verder studeren aan de hogeschool in bijvoorbeeld de richting voedingstechnologie.

Kan ik met de opleiding slagerij, bakkerij of hotel als zelfstandige beginnen?

- Dat kan zeker, maar het is altijd een goed idee om enkele jaren praktijkervaring op te doen bij een slager, bakker of restaurant.

 

Vragen over vakken

Wat is het levensbeschouwelijk vak?

- Bij je inschrijving maak je de keuze. Je kan kiezen voor niet-confessionele zedenleer of een erkende godsdienst (de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de joodse en de islamitische godsdienst).

Levensbeschouwelijk vak of godsdienst: Hoe wordt dit vak ingevuld voor mensen die niet gelovig zijn?

- Je kiest voor niet-confessionele zedenleer. In zedenleer werk je rond actualiteit.

Wat is vaktechnologie?

- In vaktechnologie leer je het technische proces - of de verschillende stappen - die je in de praktijk leert uitvoeren. 

Wat is artistieke vorming?

 - Dit is de vroegere tekenles. Behalve tekenen maak je ook kennis met andere kunstvormen en werk je bijvoorbeeld met klei.

Wat is Leeslabo en Labo vreemde talen

- In het eerste jaar maken we van dit uur gebruik om in te zetten op begrijpend lezen. In het tweede jaar merken we dat Frans en Engels wat extra tijd kunnen gebruiken.

Hebben leerlingen in de tweede graad geen vaktechnologie zoals de leerlingen in de derde graad?

- Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt in de 2e graad vaktechnologie opgenomen in de lessen praktijk. Dit maakt deel uit van de modernisering van het secundair onderwijs.

TA Kris Van Rysselberghe legt het uit voor de afdeling bakkerij: "Tot voor kort was het perfect mogelijk dat de leerlingen in de voormiddag theorielessen rond cakes volgden en ’s namiddags eclairs bereidden in het praktijklokaal. Vanaf volgend jaar zijn techniek en praktijk beter op elkaar afgestemd. We starten de dag bijvoorbeeld met een technische benadering van banketbakkersroom, waarna we die dezelfde dag in het praktijklokaal een eclair bereiden."

Praktijk in het 7de jaar banketbakkerij en chocoladebewerking: Hoe worden die 16 uur praktijk verdeeld?

- Meestal krijg je blokken van 4 uur praktijk. Je krijgt wekelijks chocolade, patisserie, ijs en suiker.

 

Zorg

Zijn er maatregelen voor leerlingen met dyslexie?

- Wij hebben hier op school een heel zorgteam. Wij zetten als school heel erg in op zorg en hebben dan ook een uitgebreid team dat klaarstaat ter ondersteuning van onze leerlingen en leerkrachten. Meer info vind je bij Over PIVA: Zorgteam.

Mijn zoon/dochter heeft dyslexie. Kan hij/zij gebruik maken van een PC met het voorleesprogramma Sprint om lessen te volgen of toetsen te maken?

- Dit is zeker mogelijk in PIVA en komt wel vaker voor.

Ik heb dyscalculie. Mag ik mijn rekenmachine en hulpkaarten gebruiken?

- Als je de nodige papiern hebt, dan zorgen wij voor de rest. Wij zetten als school heel erg in op zorg en hebben dan ook een uitgebreid team dat klaarstaat ter ondersteuning van onze leerlingen en leerkrachten. Meer info vind je bij Over PIVA: Zorgteam.

Mijn zoon/dochter heeft de diagnose dysfasie gekregen, een taalstoornis. Hij/zij moet een aangepast traject volgen. Hebben jullie ervaring met dysfasie?

- PIVA heeft een uitgebreid zorgteam. Dit schooljaar hebben we leerlingen met dysfasie die 1A volgen.

 

Uniform

Wanneer moet je het uniform kopen?

- We starten op 1 september in uniform. De winkel Veys is open in de zomermaanden. Je kan er terecht tijdens de openingsuren. De naam van de leerling wordt op het praktijkuniform aangebracht.

Mogen meisjes ook jongenskleren dragen?

- Ja hoor. Je kiest zelf wat je leuk vindt om te dragen. Meisjes zijn niet verplicht om een rok te dragen. Zolang het uniformkledij is uit de lijst, is het goed.

Heb je in het eerste jaar al praktijkkleding nodig?

- Ook in het eerste jaar krijg je praktijk en dus heb je ook een praktijkuniform  nodig.

Is er een uniform voor de les lichamelijke opvoeding (turnen)?

- Voor de les LO draag je een zwart sport T-shirt van €10 dat je aankoopt bij de firma Veys (zie kledijvoorschriften), de turnshort koop je niet bij de Veys. De short moet zwart zijn maar een label van een merk kan wel.

Welke kleur jas moet je hebben?

- De jas moet niét van uniformwinkel Veys komen. De jas is effen zwart of donkerblauw en zonder opdruk. Een logo dat met de hand kan worden bedekt is toegelaten. Truien en vesten worden niet toegelaten als jas.  

Welke kleur moet je boekentas hebben?

- De boekentas kan in alle kleuren.

Mag je de schoenen zelf kiezen?

- Veiligheidsschoenen maken deel uit van het praktijkuniform en moet je aankopen bij Veys. De schoenen die je draagt tijdens theorie en algemene vakken kies je zelf. Alle schoenen mogen worden gedragen, zolang deze proper zijn. 

Welke accessoires zijn toegelaten?

- Sjaals en mutsen zijn toegelaten zonder opdruk. Ook kappen van truien en jassen of mutsen worden enkel buiten de gebouwen toegelaten. Panty’s en kousenbroeken zijn in uniformkleur zonder opdruk.

Hoofddeksels zijn niet toegelaten op school. Enkel om hygiënische redenen worden er hoofddeksels gedragen tijdens de praktijklessen. 

Moeten we zelf kookmateriaal kopen voor de praktijkvakken?

- Je koopt enkel een praktijkuniform, maar materiaal moet je niet aankopen. Materiaal wordt voorzien door de school. Bekijk hier de informatie over de schoolrekening.

Leerlingen uit Nederland

Ik kom uit Nederland en wil een 7de specialisatiejaar volgen. Gaat dat wel lukken met Frans?

- Het vraagt wel een extra inspanning, maar het is zeker niet onhaalbaar. In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een digitale cursus zelfstudie mee om hun achterstand weg te werken. Er wordt bij de evaluatie uiteraard rekening mee gehouden dat ze over beperkte voorkennis beschikken.

Hoeveel bedraagt het collegegeld?

- Je kan de maximumfactuur raadplegen bij Schoolrekening. Dat is het bedrag dat we aanrekenen voor (meerdaagse) uitstappen. Daarbij komen de kosten voor het uniform. Er komt geen collegeld boenop.

 

Varia

Welke boeken moet ik aankopen?

- Start je in september in PIVA dan moet je geen boeken op voorhand kopen. De school koopt de boeken aan en verdeelt ze de eerste weken van het schooljaar. De boeken (behalve die van godsdienstkeuze) zijn inbegrepen in de maximumfactuur.

- Start je na 1 oktober in PIVA dan ben je zelf verantwoordelijk voor de aankoop van de boeken bij de Standaard Boekhandel, tenzij de school nog boeken op voorraad heeft. Met vragen over boeken kan je terecht in het OLC (Hotelblok theoriekant 2e verdiep).

Wat als je iets niet lust of niet mag eten van je geloof?

- Elke leerling moet bij de bereiding van voeding de smaak evalueren en bijsturen. Om dit te doen moet de leerling proeven. Indien een jongere een ingrediënt omwille van religieuze redenen niet mag eten, kan eventueel het voedsel discreet uit de mond genomen worden. 

Hoeveel leerlingen zitten in een klas?

- In praktijkgroepen streven we naar een maximum van 12 leerlingen in de 2de en 3de graad. Het streefgetal voor TSO-klassen is maximum 24 leerlingen, voor BSO-klassen maximum 18. In 1B streven we naar klassen van 12 tot maximum 14 leerlingen. In 1A is het streefgetal 15. 

Hebben jullie wedstrijden waar je kan aan meedoen?

- Indien jij kan aantonen dat je wedstrijdniveau aankan aan de hand van je inzet en vakkennis, dan kan je een leerkracht aanspreken om mee te doen aan een wedstrijd. In de afdeling bakkerij zijn er wedstrijden zoals Dutch Pastry Award, Georges Boute, Beste praline... In de afdeling hotel hebben we de Champagnewedstrijd voor hotelscholen en Jong Talent Trophée A.Escoffier Benelux. Daarnaast nemen we jaarlijks deel met alle afdelingen aan de internationale AEHT wedstrijd voor hotelscholen.

Wat gebeurt er met de producten die gemaakt worden tijdens de praktijklessen?

- Al onze producten worden verkocht binnen de school. Wij hebben in de school een broodjeszaak, een zelfbedieningsrestaurant, een bakkerij en een slagerijwinkel. Meer info over de didactische restaurants en winkels vind je bij Onze troeven. Ook worden in de praktijklessen de producten geëvalueerd en geproefd.

Vanaf welk jaar mag je 's middags buiten de school op de middag?

- Alle leerlingen van het 1ste tot en met het 5de jaar blijven op de school en eten in één van onze restaurants. Leerlingen van de 6de en de 7de jaren krijgen de toelating om de school tijdens de middag te verlaten. Dit is een gunstregeling die kan worden ingetrokken. Ze kunnen er uiteraard ook voor kiezen op school te blijven. Lees meer over de dagindeling en middagpauze.

Wat raden jullie aan voor leerlingen die op zoek zijn naar een internaat voor PIVA?

- We werken niet samen met een bepaald internaat, maar er zijn wel enkele leerlingen die verblijven op internaat De Spits op linkeroever. 

Ik vind het antwoord op mijn vraag niet

*
*
*