Dagindeling

Dagindeling

  Aanvang Einde
1ste lesuur 08.30 uur 09.20 uur
2de lesuur 09.20 uur 10.10 uur
Voormiddagpauze 10.10 uur 10.20 uur
3de lesuur 10.20 uur 11.10 uur
4de lesuur of middagpauze 11.10 uur 12.00 uur
5de lesuur of middagpauze 12.00 uur 12.50 uur
6de lesuur of middagpauze 12.50 uur 13.40 uur
7de lesuur of middagpauze 13.40 uur 14.30 uur
Namiddagpauze 14.30 uur 14.40 uur
8ste lesuur 14.40 uur 15.30 uur
9de lesuur 15.30 uur 16.20 uur
Einde lesdag 16.20 uur  

Deze dagindeling geldt voor de ganse week. Ook woensdag kan een volledige lesdag zijn. In de 7de jaren is het mogelijk dat leerlingen 2 halve dagen vrij zijn. Dit is afhankelijk van hun uurrooster.

In de eerste graad hebben de leerlingen enkel in de voormiddag les op woensdag en eindigt de schooldag om 15u30.

Middagpauze

Leerlingen van de het 6de en 7de jaar krijgen de toelating om de school tijdens de middag te verlaten. Dit is een gunstregeling, die kan worden ingetrokken. Leerlingen die de school ’s middags verlaten, mogen geen afhaaleten (vb. pizza, frieten, slaatjes,…) mee de school binnenbrengen.

Leerlingen die tijdens de middagpauze in de school zijn, moeten van 12 u. tot 12.20 u. in één van de eetzalen doorbrengen.

Leerlingen kunnen op school lunchen in de Broodjeszaak en in het zelfbedieningsrestaurant. De prijzen vind je terug bij Schoolrekening.

Later naar school/vroeger naar huis

Bij eventuele verandering van de lestijden kunnen de opvoeders na toestemming van de directie in uitzonderlijke gevallen met leerlingen afspreken om later naar de school te komen of deze vroegtijdig te verlaten. Dit geldt enkel voor leerlingen waarvan de schooladministratie een voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders in zijn bezit heeft.

Indien door afwezigheid van de leerkracht de les niet kan doorgaan en er geen andere zinvolle invulling is gepland, is er een mogelijkheid dat leerlingen vroeger mogen vertrekken of later mogen toekomen. Dan hanteren we onderstaande regels.

Leerlingen kunnen niet zelf een beslissing nemen voor het verlaten van de school. Hiervoor moet toestemming worden gegeven door de opvoeders na goedkeuring van de directie.

1ste graad: de leerlingen mogen uitzonderlijk maximaal 1 uur later komen of vroeger vertrekken - rekenend vanaf de gewone schooluren – mits ouders hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Dit is niet het geval wanneer de afwezige leerkracht een opdracht heeft voorzien. De communicatie verloopt via Smartschool.

2de graad: de leerlingen mogen uitzonderlijk maximaal 2 uur later komen of vroeger vertrekken - rekenend vanaf de gewone schooluren – mits ouders hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Dit is niet het geval wanneer de afwezige leerkracht een opdracht heeft voorzien. De communicatie verloopt via Smartschool.

3de graad: de leerlingen mogen uitzonderlijk maximaal 2 uur later komen of vroeger vertrekken rekenend vanaf de gewone schooluren. Bij inschrijving zijn de ouders hiermee principieel akkoord. Dit is niet het geval wanneer de afwezige leerkracht een opdracht heeft voorzien.

7de jaren: mogen later komen en vroeger vertrekken indien een leerkracht afwezig is en geen taak of test heeft kunnen voorzien. De opvoeders melden dit via de digitale agenda.

Te laat komen

Een leerling die te laat komt, moet zich melden aan het onthaal. Om de lessen niet te storen gaan de leerlingen pas het volgend lesuur naar de klas. Bij herhaaldelijk te laat komen zal een sanctie worden opgelegd. Elke keer dat een leerling te laat komt, zal dit worden genoteerd in het communicatieboekje.

Om vertragingen van de trein of de bus te kunnen inroepen als geldige reden voor het te laat komen, dient de dienstregeling, samen met een kopie van een geldig vervoersbewijs, in het communicatieboekje gekleefd te worden. Daarenboven moet de dienstregeling aantonen dat het om een niet-frequente verbinding gaat. 

Meer informatie over de bereikbaarheid vind je hier.