Schoolrekening

Schoolrekening schooljaar 2023-2024 per graad

Schoolrekening eerste graad

Klas Maximum
bedrag
Meer-
daagse
Betaalkaart
enkel
bij verlies
Kluisje
vrije
keuze
Digisprong*

1A

€330

€135

€5

€15

€100

1B

€300

€135

€5

€15

€80

2A

€330

€135

€5

€15

€100

2B

€300

€135

€5

€15

€80

   

* € 10 x max. 10 maanden voor A-stroom OF € 8 x max. 10 maanden voor B-stroom 

Schoolrekening tweede graad

Klas Maximum
bedrag
Maaltijden
ifv
uurrooster
Meer-
daagse
Betaal-
kaart
enkel
bij verlies
Kluisje
vrije
keuze
Digisprong*

3BK

€325

 

 

€5

€15

(huur)koop
door leerling

3RK

€435

€30

 

€5

€15

(huur)koop
door leerling

3SL

€380

 

 

€5

€15

(huur)koop
door leerling

3BT

€495

 

 

€5

€15

(huur)koop
door leerling
3HT €660 €20   €5 €15 (huur)koop
door leerling
3ST €540     €5 €15 (huur)koop
door leerling
3TO €530   €330 €5 €15 (huur)koop
door leerling
4BK €330   €160 €5 €15 (huur)koop
door leerling
4RK €335 €100 €160 €5 €15 (huur)koop
door leerling
4SL €325   €160 €5 €15 (huur)koop
door leerling
4BT €480   €160 €5 €15 (huur)koop
door leerling
4HT €545 €60 €160 €5 €15 (huur)koop
door leerling
4ST €465   €160 €5 €15 (huur)koop
door leerling
4TO €450   €480 €5 €15 (huur)koop
door leerling

   

* (huur)koop door leerling via derde partij

Schoolrekening derde graad

Klas Maximum
bedrag
Maaltijden
ifv
uurrooster
Meerdaagse Betaal-
kaart
enkel
bij verlies
Kluisje
vrije
keuze
Digisprong*

5BK

€315

 

 

€5

€15

€100

5RK

€400

€75

 

€5

€15

€100

5SL

€350

 

 

€5

€15

€100

5BT

€440

 

 

€5

€15

€100
5HT €445 €50   €5 €15 €100
5ST €475     €5 €15 €100
5TO €425   €800 €5 €15 €100
6BK €300   €600 €5 €15 €100
6RK €345 €50 €600 €5 €15 €100
6SL €305   €600 €5 €15 €100
6BT €435   €600 €5 €15 €100
6HT €440 €50 €600 €5 €15 €100
6ST €425   €600 €5 €15 €100
6TO €420   €600 €5 €15 €100
7BBC €355     €5 €15  
7BRD €360 €50   €5 €15  
7BGE €365 €50   €5 €15  
7BTV €285     €5 €15  
7DH €225   €300 €5 €15  

   

* € 10 x max. 10 maanden (laptop) OF € 8 x max. 10 maanden (Chromebook)

Onder voorbehoud van typefouten.

Inbegrepen in de maximumfactuur

 • werkschriften, boeken, cursussen (start je voor 1 oktober dan koopt de school de boeken aan)
 • communicatieboekje
 • kopieën
 • huur vestiaire
 • excursies en activiteiten (klasuitstappen, zwemmen, bedrijfsbezoeken...)
 • grondstoffen
 • werkmaterialen eigen aan de afdelingen (messen, klopper...)
 • slagerijafdeling: veiligheidsschort, messenkorf en inox veiligheidshandschoenen

Niet inbegrepen in de maximumfactuur

 • meerdaagse uitstappen (zie tabellen)
 • verloren communicatieboekje
 • aankoop boeken instromers
 • boeken en cursussen voor de godsdienstkeuze en keuzevakken
 • afdeling hotel: maaltijden onderling eten in functie van het uurrooster (zie tabellen)

Sommige boeken aangekocht in het 3de of 5de middelbaar gaan meerdere schooljaren mee. Bij instroom in een later jaar dienen deze dus ook aangekocht te worden. Dit is niet mee verrekend in de maximumfactuur van deze jaren.

Meerdaagse uitstappen zijn een verplicht onderdeel van het curriculum. We verwachten dat alle leerlingen hieraan deelnemen. Gespreide betaling is een mogelijkheid.

Algemeen voor alle leerjaren:

 • De school factureert 3 keer: in oktober, februari en juni. 
 • De facturatie gebeurt digitaal via het opgegeven mailadres bij inschrijving
 • De kosten van de meerdaagse uitstappen en van de onderlinge maaltijden (hotelafdeling) in het kader van de opleiding worden ook verdeeld over deze 3 facturen. Eventuele prijsaanpassingen van meerdaagse excursies worden op het einde van het schooljaar verrekend. 
 • Afbetalingsplannen zijn na afspraak bespreekbaar met de financiële dienst van de school. 
 • De huur van een kluisje/locker in de aula (€ 15/jaar) is niet verplicht.
 • Leerlingen die na 1 oktober inschrijven of van richting veranderen zijn zelf verantwoordelijk voor de aankoop van de leerboeken. Reeds ontvangen leerboeken worden altijd volledig gefactureerd. 
 • Aankopen in de winkels en restaurants op PIVA dienen te gebeuren met de PIVA-betaalkaart of een bankkaart. De PIVA-betaalkaart wordt gratis ter beschikking gesteld aan de nieuwe leerlingen. Bij verlies koopt de leerling een nieuwe betaalkaart aan voor 5 euro. 
 • Het uniform valt niet onder de maximumfactuur.
 • De specificatie van kosten kunt u bekomen via het secretariaat.

Digisprong

Uitrol Digisprong schooljaar 2023-2024: zie Digisprong

Middageten

In het algemeen kunnen de leerlingen kiezen waar ze hun maaltijd nemen. Er zijn twee mogelijkheden:

 

Refter voor broodjes en snacks* Prijs
een broodje met beleg €1,90 tot €3,00
een warme snack €1,90 tot €3,00
soep €1,05
warme drank €1,00

* Een eigen lunchpakket kan ook worden meegebracht.

Restaurant met zelfbediening Prijs
voorgerecht € 2,50
soep € 1,05
saladebuffet klein € 1,25
saladebuffet groot € 2,50
hoofdgerecht € 5,00
dessert € 0,65 tot € 1,00

De leerlingen van de hotelafdeling zijn verplicht om in het kader van hun opleiding een maaltijd te gebruiken op de dagen dat zij praktijk hebben. Dit kan tot drie maal per week gebeuren. Deze maaltijden worden gefactureerd.

 

Verplichte maaltijden* Prijs
tweede graad € 5,00
derde graad € 8,00

* De verplichte maaltijden worden forfaitair gefactureerd.

 

Hoe betalen?

Leerlingen betalen de maaltijd en vervangkledij met een betaalkaart. De kaart kan elektronisch opgeladen worden via Schoolware. Deze kaart is het enige betaalmiddel in de school. Met deze kaart kan ook gekopieerd worden en kunnen aankopen gedaan worden in de winkels van de bakkerij- en de slagerijafdeling. De eerst kaart is gratis, bij verlies wordt echter 5 euro aangerekend voor een nieuwe kaart. De kaart blijft geldig tot het einde van de schoolloopbaan. 

Materiaal en praktijkkledij

De kledij moet je bij de firma Veys aankopen. Ook de betaling regel je rechtstreeks met de leverancier.
De hieronder vermelde prijzen zijn btw inbegrepen. 

Theoriekledij:

Klik hier voor meer informatie over de kledijvoorschriften.

Praktijkkledij:

Eerste graad

 • kledij voor A-stroom (TSO): € 149,70
 • kledij voor B-stroom (BSO): € 169,70


Afdeling toerisme

 • Praktijkkleding niet van toepassing


Afdeling bakkerij

 • 2e graad: € 297,70
 • 3e graad + 7e jaar: € 315,70


Afdeling hotel

BSO

 • tweede graad BSO: € 330,20
 • derde graad BSO: € 423,70

TSO

 • tweede graad TSO: € 230,20 
 • derde graad TSO: € 346,70     


Afdeling slagerij

 • kledij TSO en BSO: € 260,70     

 

Meer info?

Tamara Van Remoortel

tel.: 03 242 26 13
e-mail: facturatie.piva@provincieantwerpen.be