Schoolrekening

Schoolrekening schooljaar 2024-2025 per graad

Schoolrekening eerste graad

Klas Maximum
bedrag
Meer-
daagse
Betaalkaart
enkel
bij verlies
Kluisje
vrije
keuze
Digisprong*

1A

€330

€135

€5

€15

via Signpost

1B

€300

€135

€5

€15

via Signpost

2A

€330

€135

€5

€15

via Signpost

2B

€300

€135

€5

€15

via Signpost

   

* (huur)koop door leerling via Signpost

Schoolrekening tweede graad

Klas Maximum
bedrag
Maaltijden
ifv
uurrooster
Meer-
daagse
Betaal-
kaart
enkel
bij verlies
Kluisje
vrije
keuze
Digisprong*

3BK

€350

 

 

€5

€15

via Signpost

3RK

€400

€54

 

€5

€15

via Signpost

3SL

€400

 

 

€5

€15

via Signpost

3BT

€495

 

 

€5

€15

via Signpost
3HT €600 €54   €5 €15 via Signpost
3ST €540     €5 €15 via Signpost
3TO €530   €330 €5 €15 via Signpost
4BK €340   €160 €5 €15 via Signpost
4RK €335 €108 €160 €5 €15 via Signpost
4SL €335   €160 €5 €15 via Signpost
4BT €480   €160 €5 €15 via Signpost
4HT €525 €108 €160 €5 €15 via Signpost
4ST €465   €160 €5 €15 via Signpost
4TO €450   €480 €5 €15 via Signpost

   

* (huur)koop door leerling via Signpost

Schoolrekening derde graad

Klas Maximum
bedrag
Maaltijden
ifv
uurrooster
Meerdaagse Betaal-
kaart
enkel
bij verlies
Kluisje
vrije
keuze
Digisprong*

5BK

€330

 

 

€5

€15

via Signpost

5RK

€400

€50

 

€5

€15

via Signpost

5SL

€365

 

 

€5

€15

via Signpost

5BT

€445

 

 

€5

€15

via Signpost
5HT €450 €50   €5 €15 via Signpost
5ST €475     €5 €15 via Signpost
5TO €430   €800 €5 €15 via Signpost
6BK €300   €600 €5 €15 €100
6RK €345 €50 €600 €5 €15 €100
6SL €305   €600 €5 €15 €100
6BT €445   €600 €5 €15 €100
6HT €440 €50 €600 €5 €15 €100
6ST €435   €600 €5 €15 €100
6TO €420   €600 €5 €15 €100
7BBC €375     €5 €15  
7BRD €385 €50   €5 €15  
7BGE €390 €50   €5 €15  
7BTV €300     €5 €15  

   

* € 10 x max. 10 maanden voor leerlingen van het 6e jaar.

Onder voorbehoud van typefouten.

Inbegrepen in de maximumfactuur

 • werkschriften, boeken, cursussen (start je voor 1 oktober dan koopt de school de boeken aan)
 • communicatieboekje
 • kopieën
 • huur vestiaire
 • excursies en activiteiten (klasuitstappen, zwemmen, bedrijfsbezoeken...)
 • grondstoffen
 • werkmaterialen eigen aan de afdelingen (messen, klopper...)
 • slagerijafdeling: veiligheidsschort, messenkorf en inox veiligheidshandschoenen

Niet inbegrepen in de maximumfactuur

 • meerdaagse uitstappen (zie tabellen)
 • verloren communicatieboekje
 • aankoop boeken instromers
 • boeken en cursussen voor de godsdienstkeuze en keuzevakken
 • afdeling hotel: maaltijden onderling eten in functie van het uurrooster (zie tabellen)

Sommige boeken aangekocht in het 3de of 5de middelbaar gaan meerdere schooljaren mee. Bij instroom in een later jaar dienen deze dus ook aangekocht te worden. Dit is niet mee verrekend in de maximumfactuur van deze jaren.

Meerdaagse uitstappen zijn een verplicht onderdeel van het curriculum. We verwachten dat alle leerlingen hieraan deelnemen. Gespreide betaling is een mogelijkheid.

Algemeen voor alle leerjaren:

 • De school factureert 3 keer: in oktober, februari en juni. 
 • De facturatie gebeurt digitaal via het opgegeven mailadres bij inschrijving
 • De kosten van de meerdaagse uitstappen en van de onderlinge maaltijden (hotelafdeling) in het kader van de opleiding worden ook verdeeld over deze 3 facturen. Eventuele prijsaanpassingen van meerdaagse excursies worden op het einde van het schooljaar verrekend. 
 • Afbetalingsplannen zijn na afspraak bespreekbaar met de financiële dienst van de school. 
 • De huur van een kluisje/locker in de aula (€ 15/jaar) is niet verplicht.
 • Leerlingen die na 1 oktober inschrijven of van richting veranderen zijn zelf verantwoordelijk voor de aankoop van de leerboeken. Reeds ontvangen leerboeken worden altijd volledig gefactureerd. 
 • Aankopen in de winkels en restaurants op PIVA dienen te gebeuren met de PIVA-betaalkaart of een bankkaart. De PIVA-betaalkaart wordt gratis ter beschikking gesteld aan de nieuwe leerlingen. Bij verlies koopt de leerling een nieuwe betaalkaart aan voor 5 euro. 
 • Het uniform valt niet onder de maximumfactuur.
 • De specificatie van kosten kunt u bekomen via het secretariaat.

Digisprong

Uitrol Digisprong schooljaar 2024-2025: zie Digisprong

Middageten

In het algemeen kunnen de leerlingen kiezen waar ze hun maaltijd nemen. Er zijn twee mogelijkheden:

 

Refter voor broodjes en snacks* Prijs
een broodje met beleg €1,90 tot €3,00
een warme snack €1,90 tot €3,00
soep €1,05
warme drank €1,00

* Een eigen lunchpakket kan ook worden meegebracht.

Restaurant met zelfbediening Prijs
voorgerecht € 2,50
soep € 1,05
saladebuffet klein € 1,25
saladebuffet groot € 2,50
hoofdgerecht € 5,00
dessert € 0,65 tot € 1,00

De leerlingen van de hotelafdeling zijn verplicht om in het kader van hun opleiding een maaltijd te gebruiken op de dagen dat zij praktijk hebben. Dit kan tot drie maal per week gebeuren. Deze maaltijden worden gefactureerd.

 

Verplichte maaltijden* Prijs
tweede graad € 5,00
derde graad € 8,00

* De verplichte maaltijden worden forfaitair gefactureerd.

 

Hoe betalen?

Leerlingen betalen de maaltijd en vervangkledij met een betaalkaart. De kaart kan elektronisch opgeladen worden via Schoolware. Deze kaart is het enige betaalmiddel in de school. Met deze kaart kan ook gekopieerd worden en kunnen aankopen gedaan worden in de winkels van de bakkerij- en de slagerijafdeling. De eerst kaart is gratis, bij verlies wordt echter 5 euro aangerekend voor een nieuwe kaart. De kaart blijft geldig tot het einde van de schoolloopbaan. 

Materiaal en praktijkkledij

De kledij moet je bij de firma Veys aankopen. Ook de betaling regel je rechtstreeks met de leverancier.
De hieronder vermelde prijzen zijn btw inbegrepen. 

Theoriekledij:

Klik hier voor meer informatie over de kledijvoorschriften.

Praktijkkledij:

Eerste graad

 • kledij voor A-stroom (TSO): € 163,00
 • kledij voor B-stroom (BSO): € 187,00


Afdeling toerisme

 • jongens: € 261,00
 • meisjes: € 235,00 (met broek) of € 231,00 (met rok)


Afdeling bakkerij

 • 2e graad: € 308,00
 • 3e graad + 7e jaar: € 331,00


Afdeling hotel

 • tweede graad finaliteit arbeidsmarkt: € 341,50
 • tweede graad dubbele finaliteit: € 317,50
 • derde graad finaliteit arbeidsmarkt jongens: € 569,00
 • derde graad finaliteit arbeidsmarkt meisjes: € 543,00
 • derde graad dubbele finaliteit jongens: € 520,00
 • derde graad dubbele finaliteit meisjes: € 494,00


Afdeling slagerij

 • kledij: € 283,00     

 

Meer info?

Tamara Van Remoortel

tel.: 03 242 26 13
e-mail: facturatie.piva@provincieantwerpen.be