Schoolrekening

Schoolrekening schooljaar 2022 - 2023

Schoolrekening eerste graad

Klas Maximum
factuur
Meer-
daagse
Betaalkaart
enkel
bij verlies
Kluisje
vrije
keuze
Waarborg
digisprong

1A

€300

€120

€5

€15

€75

1B

€275

€120

€5

€15

€75

2A

€300

€120

€5

€15

€75

2B

€275

€120

€5

€15

€75

   

Schoolrekening tweede graad

Klas Maximum
factuur
Maaltijden
ifv
uurrooster
Meer-
daagse
Betaalkaart
enkel
bij verlies
Kluisje
vrije
keuze
Waarborg
digisprong

3BK

€377

 

 

€5

€15

€75

3RK

€482

€100

 

€5

€15

€75

3SL

€432

 

 

€5

€15

€75

3BT

€522

 

 

€5

€15

€75
3HT €677 €100   €5 €15 €75
3ST €592     €5 €15 €75
3TO €562   €150 €5 €15 €75
4BK €295   €150 €5 €15  
4RK €280 €50 €150 €5 €15  
4SL €290   €150 €5 €15  
4BT €410   €150 €5 €15  
4HT €485 €50 €150 €5 €15  
4ST €420   €150 €5 €15  
4TO €500   €330 €5 €15  

   

Schoolrekening derde graad

Klas Maximum
factuur
per lln
Maaltijden
ifv
uurrooster
Meerdaagse Betaalkaart
enkel
bij verlies
Kluisje
vrije
keuze

5BB

€320

 

 

€5

€15

5BRK

€400

€75

 

€5

€15

5BS

€360

 

 

€5

€15

5TBB

€430

 

 

€5

€15

5TH €440 €25   €5 €15
5TSV €465     €5 €15
5TTO €415   €800 €5 €15
6BB €295   €600 €5 €15
6BRK €355 €50 €600 €5 €15
6BS €300   €600 €5 €15
6TBB €435   €600 €5 €15
6TH €410 €50 €600 €5 €15
6TSV €395   €600 €5 €15
6TTO €395   €600 €5 €15
7BBC €360   €600 €5 €15
7BGE €395 €50 €600 €5 €15
7BRD €385 €50 €600 €5 €15
7BTV €295   €600 €5 €15
7DH €225     €5 €15

   

Onder voorbehoud van typefouten.

Inbegrepen in de maximumfactuur

 • werkschriften, boeken, cursussen (start je voor 1 oktober dan koopt de school de boeken aan)
 • communicatieboekje
 • kopieën
 • huur vestiaire
 • excursies en activiteiten (klasuitstappen, zwemmen, bedrijfsbezoeken...)
 • grondstoffen
 • werkmaterialen eigen aan de afdelingen (messen, klopper...)
 • slagerijafdeling: veiligheidsschort, messenkorf en inox veiligheidshandschoenen
 • stagedoeboek voor 6e en 7e jaren
 • GIP-boekje Jilster

Niet inbegrepen in de maximumfactuur

 • meerdaagse uitstappen (zie tabellen)
 • verloren communicatieboekje
 • boeken en cursussen voor de godsdienstkeuze en keuzevakken
 • afdeling hotel 2e graad: maaltijden onderling eten in functie van het uurrooster (zie tabellen)

Voor instromers zal de aankoop van jaaroverschrijdende boeken afzonderlijk gefactureerd worden.

Per trimester wordt een rekening opgemaakt van de schoolkosten per leerling. Opgelet: prijzen worden mogelijk afgerond en er is soms een klein verschil in prijs tussen de kledij van jongens en van meisjes.
De specificatie van kosten kunt u bekomen via het secretariaat.

Middageten

In het algemeen kunnen de leerlingen kiezen waar ze hun maaltijd nemen. Er zijn twee mogelijkheden:

 

Refter voor broodjes en snacks* Prijs
een broodje met beleg €1,90 tot €3,00
een warme snack €1,90 tot €3,00
soep €1,05
warme drank €1,00

* Een eigen lunchpakket kan ook worden meegebracht.

Restaurant met zelfbediening Prijs
voorgerecht € 2,50
soep € 1,05
saladebuffet klein € 1,25
saladebuffet groot € 2,50
hoofdgerecht € 5,00
dessert € 0,65 tot € 1,00

De leerlingen van de hotelafdeling zijn verplicht om in het kader van hun opleiding een maaltijd te gebruiken op de dagen dat zij praktijk hebben. Dit kan tot drie maal per week gebeuren. Deze maaltijden worden gefactureerd.

 

Verplichte maaltijden* Prijs
tweede graad € 5,00
derde graad € 8,00

* De verplichte maaltijden worden forfaitair gefactureerd.

 

Hoe betalen?

Leerlingen betalen de maaltijd en vervangkledij met een betaalkaart. De kaart kan elektronisch opgeladen worden via Schoolware. Deze kaart is het enige betaalmiddel in de school. Met deze kaart kan ook gekopieerd worden en kunnen aankopen gedaan worden in de winkels van de bakkerij- en de slagerijafdeling. De eerst kaart is gratis, bij verlies wordt echter 5 euro aangerekend voor een nieuwe kaart. De kaart blijft geldig tot het einde van de schoolloopbaan. 

Materiaal en praktijkkledij

De kledij moet je bij de firma Veys aankopen. Ook de betaling regel je rechtstreeks met de leverancier.
De hieronder vermelde prijzen zijn btw inbegrepen. 

Theoriekledij:

Klik hier voor meer informatie over de kledijvoorschriften.

Praktijkkledij:

Eerste graad

 • kledij voor A-stroom (TSO): € 149,70
 • kledij voor B-stroom (BSO): € 169,70


Afdeling toerisme

 • Praktijkkleding niet van toepassing


Afdeling bakkerij

 • 2e graad: € 297,70
 • 3e graad + 7e jaar: € 315,70


Afdeling hotel

BSO

 • tweede graad BSO: € 330,20
 • derde graad BSO: € 423,70

TSO

 • tweede graad TSO: € 230,20 
 • derde graad TSO: € 346,70     


Afdeling slagerij

 • kledij TSO en BSO: € 260,70     

 

Meer info?

Els Verbruggen

tel.: 03 242 26 13
e-mail: els.verbruggen@provincieantwerpen.be