Digisprong: laptops

In schooljaar 2022-2023 krijgen onze leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar een laptop in bruikleen van de school.

1Bb mocht als eerste de nieuwe laptops uittesten

Visie van Provinciaal Onderwijs Antwerpen

Het provinciaal onderwijs biedt kwalitatief hoogstaand technisch en beroepsonderwijs met opleidingen die nauw aansluiten bij de industrie en de bedrijfswereld. In een hoogtechnologische samenleving als de onze vereist dit ook de nodige digitale kennis en vaardigheden. Investeren in innovatief didactisch materiaal om ICT-integratie te faciliteren, behoorde al tot de speerpunten van het beleid van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA). De coronacrisis bracht digitale toepassingen in het onderwijs in een stroomversnelling en stelde ook bepaalde uitdagingen op scherp. Deze visie wil een houvast bieden om digitaal leren duurzaam te verankeren in ons onderwijs en zo de slaagkansen en toekomstkansen van alle leerlingen en cursisten verhogen.

Een visie van Provinciaal Onderwijs Antwerpen met 4 pijlers

 1. Gelijke kansen voor elke lerende
 2. Unieke leertrajecten zorgen voor onderwijs op maat
 3. Maximale slaagkansen en voorbereiding op volwaardige participatie aan de maatschappij
 4. Iedereen mee

Uniforme 'Business' laptop

We kiezen voor een ‘business’-laptop die met de juiste specificaties perfect aansluit bij onze lessen. De laptop is ontworpen voor dagelijks intensief gebruik en verplaatsingen.

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen niet toe een ‘consumer’-laptop van thuis te gebruiken. Deze keuze komt voort uit enkele bedenkingen.

 • Tijdens een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel.
 • We geven een robuust business-toestel voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren om schadegevallen te beperken. Een consumer-versie is hier niet voor geschikt.
 • Bij een panne kan er gewerkt worden met een ander vertrouwd reservetoestel, dit garandeert een continu lesverloop.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
 • Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling,…) is inbegrepen.
 • Identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel (= snelle herinstallatie), de software is zo ook steeds up-to-date.
 • Geen afgunst tussen leerlingen, gelijke onderwijskansen.
 • Opdrachten kan de leerling ter plekke maken en bewaren in de ‘cloud’.
 • Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect aan een eigen toestel. Daarom neemt de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen.

Kosten verbonden aan de laptops

In het kader van de gefaseerde uitrol van de Digisprong stellen wij tijdens het schooljaar 2022-2023 een toestel ter beschikking aan alle leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.

Aan de leerlingen van de 1ste graad (dus het 1ste en 2de leerjaar) worden deze toestellen gratis ter beschikking gesteld.

Aan de leerlingen van het 3 de leerjaar rekenen we hiervoor een gebruiksrecht aan van € 50 (zijnde € 5 per maand) en een verzekeringsbijdrage van € 12. Deze bedragen zijn mee in de maximumfactuur opgenomen.

Alle leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar betalen een waarborg van € 75. Deze waarborg wordt als kost opgenomen in de eerste factuur.

Meer informatie over de maximumfactuur vind je terug in het Schoolreglement.

Vragen?

Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Richt je via Smartschool tot volgende personen:

 • Over de laptop: Helpdesk laptop op Smartschool
 • Over de lessen: naar de betrokken leraar