Digisprong

In schooljaar 2023-2024 krijgen onze leerlingen van de 1e en de 3e graad een laptop of Chromebook in bruikleen van de school. Leerlingen van de 2e graad kunnen kiezen tussen kopen of huren van een Chromebook.

1Bb mocht als eerste de nieuwe laptops uittesten

Visie van Provinciaal Onderwijs Antwerpen

Het provinciaal onderwijs biedt kwalitatief hoogstaand technisch en beroepsonderwijs met opleidingen die nauw aansluiten bij de industrie en de bedrijfswereld. In een hoogtechnologische samenleving als de onze vereist dit ook de nodige digitale kennis en vaardigheden. Investeren in innovatief didactisch materiaal om ICT-integratie te faciliteren, behoorde al tot de speerpunten van het beleid van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA). De coronacrisis bracht digitale toepassingen in het onderwijs in een stroomversnelling en stelde ook bepaalde uitdagingen op scherp. Deze visie wil een houvast bieden om digitaal leren duurzaam te verankeren in ons onderwijs en zo de slaagkansen en toekomstkansen van alle leerlingen en cursisten verhogen.

Een visie van Provinciaal Onderwijs Antwerpen met 4 pijlers

 1. Gelijke kansen voor elke lerende
 2. Unieke leertrajecten zorgen voor onderwijs op maat
 3. Maximale slaagkansen en voorbereiding op volwaardige participatie aan de maatschappij
 4. Iedereen mee

Uitrol Digisprong schooljaar 2023-2024

Bij de verdere uitrol in het kader van Digisprong kiezen we voor een gefaseerde uitrol.

 • In de eerste graad blijven we resoluut kiezen voor het in bruikleen geven van een door de school aangekocht toestel. De leerlingen van de A-stroom krijgen een laptop in gebruik, de leerlingen van de B-stroom een Chromebook.
 • Voor de leerlingen van de tweede graad opteren wij voor een (huur)koopformule via een derde partij.
 • Voor leerlingen van de derde graad voorzien we ook het gebruik van door de school aangekochte toestellen.

1B en 2B

De leerlingen die een toestel van de school in gebruik krijgen, ondertekenen hiervoor een gebruiksovereenkomst en betalen een gebruiksvergoeding van €8 voor een Chromebook per onderwijsmaand. Meer info over het toestel en het gebruik vind je in de brochure die je hier kan downloaden:

1A, 2A en 3e graad

De leerlingen die een toestel van de school in gebruik krijgen, ondertekenen hiervoor een gebruiksovereenkomst en betalen een gebruiksvergoeding van €10 voor een laptop per onderwijsmaand. Meer info over het toestel en het gebruik vind je in de brochure die je hier kan downloaden:

2e graad

De leerlingen van het 3de en 4de jaar (en enkel die leerlingen) bestellen hun Chromebook online, ten laatste op 31/07/2023. Zo wordt de Chromebook tijdig op school geleverd en ontvang je die bij de start van het schooljaar. 

Download de brochure voor de 2e graad hieronder voor meer informatie:

Kosten verbonden aan de laptops

 • Eerste graad: €10 x max. 10 maanden voor A-stroom OF €8 x max. 10 maanden voor B-stroom
 • Tweede graad: (huur)koop door leerling via derde partij 
 • Derde graad: €10 x max. 10 maanden (laptop) OF €8 x max. 10 maanden (Chromebook) 

Meer informatie over de maximumfactuur vind je terug in het Schoolreglement.

Op termijn wensen wij te evolueren naar het gebruik van Chromebooks in de ganse school, voor elke leerling. In de eerste graad steeds via een gebruiksovereenkomst met de school (toestel is dus eigendom van de school); vanaf het derde leerjaar via de (huur)koop door de leerling zelf bij een derde partij (toestel is/wordt dus eigendom van de leerling).

Het in de school binnenbrengen van een eigen toestel (principe van Bring Your Own Device) wordt in principe niet toegestaan. In uitzonderlijke omstandigheden kan dit worden toegelaten. In dat geval moet men sowieso bereid zijn het eigen toestel ‘schoolklaar’ en ‘schooleigen’ te laten maken, en dit in de door school gekozen werkomgeving (Microsoft). De school neemt hierin geen initiatief en geen verantwoordelijkheid.

Vragen?

Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Richt je via Smartschool tot volgende personen:

 • Over de laptop: Helpdesk laptop op Smartschool
 • Over de lessen: naar de betrokken leraar