Zorgteam

Vanuit het zorgteam wordt aan de leerkrachten noodzakelijke vertrouwelijke informatie doorgegeven, opdat zij op de juiste manier met de leerlingen zouden kunnen omgaan. Verkeerd (of nonchalant) gebruik van vertrouwelijke informatie kan een averechts effect veroorzaken. De school vindt dan ook discretie uiterst belangrijk.

Zorgcoaches

De zorgcoaches staan in voor het remediëren en begeleiden van leerlingen met leerproblemen en leerachterstand. Zij volgen leerlingen met leerstoornissen op en zorgen - in samenspraak met de vakleerkrachten - voor een aangepaste didactiek. Zij helpen eveneens leerlingen met studieproblemen door het aanreiken van gerichte tips voor studiemethoden. 

De zorgcoaches (leerzorg) zijn 

TSO: Joke Bollen bojo@piva.be

BSO: Nadia Tlidni tln@piva.be

De coaches zorgen ook voor het organiseren van snuffelstages. PIVA voorziet twee momenten voor snuffelstages in schooljaar 2023-2024:

  • De eerste week: 11 t.e.m. 15 maart 2024
  • De tweede week: 22 t.e.m. 26 april 2024

Stuur een mailtje naar de betrokken zorgcoach bij interesse in een snuffelstage. 

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen staan open voor vragen rond socio-emotionele problemen, familiale problemen, drugs, alcohol, relaties en spijbelen.

Annick Vermeulen annick.vermeulen@provincieantwerpen.be

Ariane Luyten ariane.luyten@provincieantwerpen.be

Attitudecoaches

De attitudecoaches zijn het directe aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, leerkrachten en opvoeders. Ze zorgen voor de opvolging van onregelmatigheden, spijbelen en conflicten en zien toe op de orde en discipline in de school.

Roel Ramsdonck raro@piva.be

Ashley Rivas Castillo rias@piva.be

Opvoeders

De opvoeders worden in de eerste plaats geraadpleegd in verband met afwezigheden, uitstappen...

  • 1e graad: mevr. Van Landeghem
  • bakkerij: mevr. Jannis
  • slagerij, toerisme, 2e graad restaurant-keuken: mevr. Jacobs
  • 2e en 3e graad horeca en 3e graad restaurant-keuken: mevr. Van Laer

CLB Torenhof

Met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Provincie Antwerpen) kan rechtstreeks contact opgenomen worden door zowel ouders als leerlingen. Dit voor schoolproblemen, sociale moeilijkheden en vragen in verband met opleiding of studieproblemen.

e-mail: clb@provincieantwerpen.be