Geschiedenis

1938
In de Pothoekstraat in Antwerpen start de school voor slagers met een beperkt systeem van dagonderwijs.

1948
In een oud herenhuis aan de Charlottalei in Antwerpen start "INCOPA" een instituut voor confiserie en pasteibakkers.

1954-55
Overname door het provinciebestuur van beide privé-scholen en het ontstaan van twee provinciale onderwijsinstellingen.

1959
Start van de bouw van het gebouwencomplex aan de Desguinlei.

1961
Oprichting van de hotelafdeling, met als nieuwe naam Provinciale school voor Confiserie, Banketbakkerij en Hotelbedrijf.

1965
De Provinciale school voor Slagersbedrijf en de Provinciale school voor Confiserie, Banketbakkerij en Hotelbedrijf betrekken de nieuwe gebouwen aan de Desguinlei.

1970
Opruststelling van de oprichter-directeur Van Oostveldt.
De heer A. Duquet volgt de heer Van Oostveldt op.

1976
De Provinciale school voor Slagersbedrijf en Provinciale school voor Confiserie, Banketbakkerij en Hotelbedrijf worden samengevoegd in het Provinciaal Instituut voor Voedingsbedrijven Antwerpen, het PIVA.

1979
PIVA wordt Provinciaal Hoger Instituut PIVA (PHI PIVA)

1981
Oprichting van een hogere secundaire beroepsschool, afdeling bakkerij, hotelbedrijf en slagerij.

1983
Opruststelling van de heer Duquet, directeur van PHI PIVA. De heer A. Van Hoof benoemd tot nieuwe directeur. Benoeming van de heer J. Wyns als directeur van de afdeling sociale promotie (avondschool).

1992
Opening van nieuwe praktijklokalen voor de eerste graad.

1995
Opening van de gerenoveerde praktijklokalen van de afdeling "slagerij" (volledig conform aan de IVK wetgeving).

1998
Directeur A. Van Hoof gaat met pensioen. De heer R. Gysemans wordt directeur van de hotelschool PIVA.

2000
Start van een ambitieus investeringsplan om de gebouwen aan de Desguinlei grondig te renoveren.
Opening van de gerenoveerde eerste en tweede verdieping van de centrale theorievleugel.
Oprichting van twee nieuwe zevende jaren: het zevende jaar restaurantbedrijf en drankenkennis (BSO) en het zevende jaar specialiteitenrestaurant (BSO).

2002
Opening van het nieuwe landschapsbureel (administratie van TA 's 'Hotel', boekhouding, stage en bureel technisch adviseur-coördinator).
Opening van de nieuwe broodjesrefter.
Opening van de volledig vernieuwde derde en vierde verdieping van de centrale theorie-vleugel.
De afdeling sociale promotie wordt Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO).
Provinciaal instituut PIVA wordt een gewoon provincie bedrijf (GPB)
Provinciaal instituut PIVA en PCVO worden onafhankelijk van elkaar.

2003
Opening van het volledig vernieuwde zelfbedieningsrestaurant "Free Flow".
Opruststelling van directeur PCVO de heer J. Wyns.
PCVO wordt een scholengemeenschap (PCVOA) met als directeur mevrouw T. Rauter.

2004
Ingebruikname van de volledig vernieuwde hotelvleugel (praktijklokalen).
Ingebruikname van het vernieuwde sanitair voor de leerlingen.
Ingebruikname van de vernieuwde leraarskamer met vestiaires.
Invoering van een kledijcode voor de hele school met uitzondering van de zevende jaren.

2005
Invoering van de kledijcode voor de hele school.
De verbouwing van de theorielokalen van de hotelvleugel, die worden omgevormd tot:

  • eerste verdieping: hotelinfrastructuur met negen kamers
  • tweede verdieping: een volledige infrastructuur voor de afdeling"Toerisme"
  • derde verdieping: vernieuwing van de klaslokalen en labo

2006
Officiële opening van de volledig vernieuwde hotelvleugel.
Start van de renovatie van de administratieve vleugel.

2007
Ingebruikname van de vernieuwde aula en bakkerijwinkel.
30 juni opruststelling van directeur Rogier Gysemans.
Mevrouw Ann Cleemput wordt de nieuwe directeur van PIVA.

2008
Ingebruikname en officiële opening van de volledig vernieuwde administratieve vleugel.
September 2008: start van de renovatie van de bakkerijafdeling.

2009
Ingebruikname van de tweede en derde verdieping van de vernieuwde bakkerijafdeling.

2010
Ingebruikname en officiële opening van de volledig vernieuwde bakkerijafdeling.
Heropening van de vernieuwde slagerijwinkel.

2011
Feestjaar waarin de viering van '50 jaar hotelafdeling' werd ingezet. De renovatie van speelplaatsen, parking en sportvelden werd volledig afgewerkt. Plannen werden gemaakt voor een nieuw gastenrestaurant.

2012
Viering '75 jaar slagerijafdeling'. Start nieuwbouw CVO en gastenrestaurant.

2013
Integratie van het competentiegericht evalueren in het lesgebeuren.

2014
Opening nieuwbouw CVO en didactisch gastenrestaurant.
Oprichting zevende jaar TSO Assistent-Voedingsindustrie Se-n-Se.
Renovatie slagerijafdeling om te voldoen aan de normen van het FAVV.

2015
Opening gerenoveerde afdeling slagerij.

2018
Oprichting 3e jaar TSO Voedingstechnieken.
Aanpassing kledingscode.