Wie is wie?

PIVA Directieteam

Directie

 • Toon Veelaert (algemeen directeur)
  Algemene leiding, organisatie en coördinatie van de school: personeelsbeleid en -administratie, materiële organisatie en investeringen, externe betrekkingen.
  toon.veelaert@provincieantwerpen.be

 • Nathalie Trické (pedagogisch directeur)
  Didactische en vakinhoudelijke begeleiding en praktische organisatie algemene vakken. Organisatie en coördinatie pedagogische omkadering: cel leerlingenbegeleiding, gelijke kansenonderwijs.
  nathalie.tricke@provincieantwerpen.be

 • Koen Van Helden (technisch directeur)
  Coördineert de werking van de verschillende afdelingen. Verantwoordelijke voor leerinhouden praktische en technische vakken, stages, contacten met beroepswereld en afgestudeerden. Coördinatie technisch adviseurs. Gebouwbeheer en eindvertantwoordelijke voor technische dienst en poetsploeg.
  koen.vanhelden@provincieantwerpen.be

Financieel directeur PIVA & CVO Vitant

 

Technisch adviseurs

 • Stijn Jammaers (technisch adviseur hotel)
  Verantwoordelijke organisatie restaurants Hof van Leysen, Vermeersch en banketzalen. Organisatie stages en administratie van de derde graad hotel, vervangingen leerkrachten praktische vakken en praktijkrapporten. 
  stijn.jammaers@provincieantwerpen.be

 • Frédéric Vandermeer (technisch adviseur hotel)
  Verantwoordelijke voor de dagdagelijkse werking buitendienst en voor de technische en praktijkvakken restaurant en hotel. Opvolging studie-uitstappen, gastdocenten en nascholing leerkrachten. Beheer vestiaires hotelafdeling. Opvolging PV/TV afdeling hotel.
  frederic.vandermeer@provincieantwerpen.be

 • Dirk Van Calster (technisch adviseur hotel)
  Verantwoordelijke grondstoffenbeheer en -bestellingen verse voeding. Verantwoordelijk voor het aansturen van de magazijniers & schoonmaak.
  dirk.vancalster@provincieantwerpen.be
 • Kris Van Rysselberghe (technisch adviseur bakkerij)
  Verantwoordelijk voor de begeleiding van de 3e graad bakkerij, opvolging winkel, bestellingen en HACCP. Aanspreekpunt voor vaktechnische vragen.
  kris.vanrysselberghe@provincieantwerpen.be

 • Evelien Van den Bossche (technisch adviseur bakkerij)
  Verantwoordelijk voor de begeleiding van de 2e graad bakkerij en nieuwe leerkrachten, opvolging stages en HACCP.
  evelien.vandenbossche@provincieantwerpen.be
   
 • Bert Vogels (technisch adviseur slagerij)
  Verantwoordelijke afdeling slagerij, contacten met beroepsmiddens en oud-leerlingen, organisatie winkel, leerinhouden technische en praktijkvakken slagerij. Opvolging PV/TV afdeling slagerij. Beheer vestiaires afdeling slagerij.
  bert.vogels@provincieantwerpen.be
   

Coördinatoren