Participatie

Schoolraad

De schoolraad is een participatieorgaan. Hij heeft informatierecht en –plicht en adviesbevoegdheid en bestaat uit de volgende geledingen:

 • Ouderraad
  De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die, samen met de directie en leerkrachten, de opvoeding van alle leerlingen op school willen bevorderen door actief deel te nemen aan het schoolgebeuren.
 • Leerlingenraad
  In de leerlingenraad zetelen vrijwillig een aantal leerlingen. De raad wordt per graad georganiseerd. Hij levert een bijdrage aan de schoolorganisatie. Van de afgevaardigden van de leerlingenraad wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie vervullen.
 • Pedagogische raad
  De pedagogische raad adviseert de directie om de pedagogische doelstellingen beter te realiseren en zijn werking in de school te vergemakkelijken.

Adviesraden

Elke afdeling van de school heeft haar adviesraad die samengesteld is uit mensen van de beroepssector.
De school heeft vier adviesraden:

 • restaurant-keuken
 • toerisme en hotel
 • bakkerij
 • slagerij