B-stroom

Eerste graad B-stroom

Heb je geen getuigschrift van lager onderwijs dan kan je instromen in de B-stroom.

Het eerste jaar B-stroom biedt je een algemene en brede basis. In het vak STEM van de B-stroom werken we wel rond actuele thema’s in de voeding. In het tweede jaar B-stroom maak je kennis met al onze BSO-richtingen – bakkerij, slagerij en restaurant-keuken - om zo een sterke keuze te maken naar de tweede graad toe.

Lessentabel B-stroom 1e jaar

    1e jaar
AV levensbeschouwelijk vak 2
AV lichamelijke opvoeding 2
AV Nederlands 4
AV Frans 1
AV maatschappelijke vorming 2
AV wiskunde 4
AV natuurwetenschappen 3
AV artistieke vorming 2
AV ICT/Economie 1
     
TV techniek 6
TV STEM/voedingstechnieken                4
  remediëring en verdieping 1
     
  Totaal aantal uren 32

Lessentabel B-stroom 2e jaar *

    2e jaar
AV   levensbeschouwelijk vak 2
AV lichamelijke opvoeding 2
AV Nederlands 3
AV Frans 1
AV maatschappelijke vorming 2
AV wiskunde + STEM 3
AV natuurwetenschappen + STEM 2
AV artistieke vorming 1
AV ICT/economie 1
     
TV techniek + STEM 2
PV bakkerij/slagerij/restaurant-keuken  12
  klassenuur 1
     
  Totaal aantal uren 32

AV: Algemeen Vak, TV: Technisch Vak, PV: Praktijk Vak - * Onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten