B-stroom

PIVA sportdag voor de eerste graad

Eerste graad B-stroom

Heb je geen getuigschrift van lager onderwijs dan kan je instromen in de B-stroom.

In het 1ste leerjaar krijg je 27 lesuren algemene vakken. Dit geldt zowel voor A-stroom als B-stroom. De 5 lesuren differentiatie gaan in PIVA naar 4u voedinstechnieken en 1u leeslabo in het 1ste jaar. In het 2de leerjaar krijg je 20u algemene vakken aangevuld met 12 uren waarin je kennismaakt met bakkerij, slagerij en restaurant-keuken. Dankzij die kennismaking met de 3 richtingen die PIVA aanbiedt in Finaliteit arbeidsmarkt, kan je een gemotiveerde keuze maken naar de tweede graad toe.

Eerstejaars aan het woord

Mauro: "De eerst week op PIVA maakte ik al direct best veel vrienden. Dat was echt geweldig. Alles ging best goed de eerste week op school."

Yari over de meerdaagse in Mol: "In Mol vond ik het heel leuk, zeker de activiteiten. Maar het leukste vond ik de barbecue op het einde van de meerdaagse."

Leon: "Het mooiste moment in Mol vond ik de nachtdropping. Ik had veel adrenaline, dat maakte het zo tof."

Janne: "Ik voel me thuis op PIVA omdat we een hechte vriendengroep hebben en er voldoende aandacht is voor elke leerling. We kunnen lekkers gaan kopen in de bakkerij. En ook omdat we al praktijklessen krijgen."

 

Lessentabel B-stroom 1e en 2e jaar

In het tweede jaar maken de leerlingen van de B-stroom tijdens de uren Bakkerij/slagerij/restaurant-keuken kennis met het PIVA-aanbod vanaf de tweede graad: bakkerij, slagerij en restaurant-keuken.

  1e jaar 2e jaar
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 3
Leeslabo 1 1
Frans 2 1
Maatschappelijke vorming 2 2
Wiskunde 4 3
Natuurwetenschappen 3 2
Maatwerk 1 1
Techniek 2 2
Informatica / Economie 2 1
Artistieke vorming 2  
Atelier 1  
Voedingstechnieken    4  
Bakkerij/slagerij/restaurant-keuken   12
     
Totaal aantal uren 32 32

Onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten

Extra informatie:

Maatwerk is een vak waar er geremedieerd of uitgediept wordt binnen de vakken wiskunde en Nederlands. 

Atelier is een vak waar leerlingen regelmatig begeleid zelfstandig aan de slag gaan. Ze worden hierin uitgedaagd na te denken over maatschappelijke thema's. Ze ontdekken hun creatieve vermogens en ervaren verschillende kunstvormen. Vanaf de tweede graad scherpen ze hun ICT-competenties aan. Samenwerken en 'out of the box' denken zijn hierbij sleutelvaardigheden.