A-stroom

Eerste graad A-stroom

Heb je een getuigschrift van het lager onderwijs dan start je in de A-stroom.

Het eerste jaar A-stroom biedt je een algemene en brede basis. In het vak STEM van de A-stroom werken we wel rond actuele thema’s in de voeding. In het tweede jaar A-stroom maak je kennis met al onze richtingen – bakkerij, hotel, slagerij en toerisme - om zo een sterke keuze te maken naar de tweede graad toe.

Lessentabel A-stroom 1e jaar

    1e jaar
AV levensbeschouwelijk vak 2
AV lichamelijke opvoeding 2
AV Nederlands 4
AV Frans 4
AV wiskunde 4
AV aardrijkskunde 1
AV natuurwetenschappen 3
AV geschiedenis 2
AV artistieke vorming 2
AV ICT/Economie 1
     
TV techniek 2
TV STEM/voedingstechnieken 3
TV    differentiatie techniek 1
  remediëring en verdieping 1
     
  Totaal aantal uren 32

Lessentabel A-stroom 2e jaar

    2e jaar 
AV levensbeschouwelijk vak 2
AV lichamelijke opvoeding 2
AV Nederlands 4
AV Frans 3
AV Engels 2
AV wiskunde + STEM 4
AV aardrijkskunde 1
AV natuurwetenschappen + STEM 2
AV geschiedenis 1
AV artistieke vorming 1
AV ICT/economie 1
AV remediëring moderne vreemde talen 1
     
TV techniek + STEM 2
TV differentiatie techniek 1
     
PV/TV voeding-horeca-toerisme 5
     
  Totaal aantal uren 32

AV: Algemeen Vak, TV: Technisch Vak, PV: Praktijk Vak - * Onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten