7e jaar banketbakkerij en chocoladebewerking

Waaruit bestaat de opleiding banketbakkerij-chocoladebewerking?

  • De opleiding bestaat vooral uit praktijk en is de kers op de taart voor elke bakkerijstudent. Ze bestaat algemene vakken, technische vakken en veel praktijkvakken.
  • De stage staat centraal binnen de opleiding. Ze duurt in totaal acht weken.

Lessentabel

AV: Algemeen Vak, TV:Technisch Vak, PV: Praktijk Vak

AV godsdienst/ niet-confessionele zedenleer 2
AV lichamelijke opvoeding 2
AV project algemene vakken 6
AV Frans 2
     
TV technologie bakkerij 1
TV bedrijfsmanagement 3
     
PV praktijk banketbakkerij-chocoladebewerking 16
     
  Totaal aantal uren 32
     
  blokstage banketbakkerij-chocoladebewerking (weken) 8

Inhoud van de vakken

TV technologie

Integrale kwaliteitszorg, opstellen van een hygiënebeheersingsplan (HACCP), kwaliteit van grondstoffen, de energetische waarde van voedingsmiddelen, wettelijke normen inzake additieven, instructiefiches voor machines en onderhoudsproducten, reglementering in verband met leerlingenstages

TV bedrijfsmanagement

De kenmerken van een zelfstandige ondernemer, marketing, marktstudie. Factoren zoals product en/of dienst, assortiment, vestigingsplaats, prijs, promotie en klantgerichte aanpak. De formaliteiten bij het starten van een zaak, verkoopprijsberekening, winkelinrichting, etaleertechnieken, personeelsbeleid

PV Praktijk banketbakkerij-chocoladebewerking

In deze praktijklessen leer je:

  • specialisatie banketgebak: dessertborden, dessertbuffetten, nieuwste decoratietechnieken
  • specialisatie chocoladebewerking: werkstukken, hedendaagse technieken
  • specialisatie ijs: diverse soorten consumptie-ijs, hedendaagse ijstaarten, tea-room specialiteiten, technieken zoals ijsbeitelen
  • specialisatie suikerbewerking: werkstukken, hedendaagse technieken

Gastdocenten en gerenommeerde banketbakkers worden aangetrokken voor specifieke onderwerpen.

PV Stage banketbakkerij-chocoladebewerking

De leerlingen doorlopen een stage van acht weken in gerenommeerde bedrijven. Hierbij kunnen ze de opgedane kennis toetsen aan de praktijk.

Geïntegreerde proef

Het hele jaar door werken de leerlingen aan een opdracht die de volgende onderdelen omvat: theoretisch eindwerk, een praktische proef, stage en technische vakken.