Lessentabel

Lessentabel toerisme

  3de 4de 5de 6de
AV levensbeschouwing 2 2 2 2
AV lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
AV Nederlands basis 4 4 2 2
AV Nederlands specifiek     1 1
AV Frans basis 2 2 2 2
AV Frans specifiek 2 2 1 1
AV Engels basis 2 2 2 2
AV Engels specifiek 1 1 1 1
AV Duits 1 1 1 1
AV Spaans     2 2
AV wiskunde 3 3 2 2
AV natuurwetenschappen 2 2    
AV aardrijkskunde 1 1 1 1
AV geschiedenis 1 1 1 1
AV informatica / toegepaste informatica / dactylografie     2 2
AV atelier (cultuur-, STEM en ondernemersatelier) 3 3    
           
TV toegepaste organisatie + communicatie 4 4    
TV communicatie in toerisme     1 1
TV toeristische organisatie     4 3
TV toeristische bestemmingen 2 2 3 3
TV toeristische geschiedenis 2 2    
TV kunst en cultuur     3 3
           
  Totaal aantal uren 34 34 33 32
           
  blokstage toerisme (weken)       4

AV: Algemeen Vak, TV: Technisch Vak

Inhoud van de vakken 

AV Frans, AV Engels, AV Duits

In deze vakken komt vooral het praktische aspect van de talen aan bod. Vlot communiceren is immers van het grootste belang in de toeristische sector. Taalvaardigheid staat centraal: vlot spreken, schrijven, begrijpend luisteren en lezen. Je oefent woordenschat en grammatica in met dialogen, teksten en rollenspellen. Hiervoor worden de nieuwste audiovisuele middelen en IT gebruikt.

AV toeristische geschiedenis (2de graad)

Je leert over de prilste geschiedenis van reizen tot toerisme in onze tijd. Hier krijg je ook een inleiding over bestemmingen in eigen land. Je gebruikt deze kennis tijdens excursies en gidsbeurten. Je leert zowel door lessen als door zelfstandig opzoekwerk, voorbereidingen van gidsbeurten en zelfgemaakte presentaties.

AV informatica / TV toegepaste informatica / dactylografie

Hier leer je vlot werken met verschillende computerprogramma’s.
Dit gaat zowel om het MS Office-pakket (Word, Excell, Powerpoint, … ), als om presentaties maken, uitwerken van groepsopdrachten, blind typen, enz. Met de gebruikte cursus kan je zelfstandig en op eigen tempo oefenen. Je krijgt ook een inleiding in typische computerprogramma’s van de sector (zoals BTN en Amadeus).

AV algemene aardrijkskunde

Hier leer je over verschillende geografische aspecten en hun relaties. Je leert informatie opzoeken en verwerken, aan de hand van toeristische bronnen. 

TV toeristische bestemmingen

In dit vak leer je over het toeristisch aanbod van je directe omgeving tot de hele wereld. Je oefent het gebruik van toeristische bronnen. Je leert  samenwerken en organiseren. Je wordt getraind in observatievaardigheden en gidstechnieken door excursies.

TV kunst en cultuur

Hier leer je de belangrijkste Westerse cultuurstromingen; aangevuld met enkele themalessen over niet-Westerse beschavingen.
In deze lessen leer je naar het culturele erfgoed om je heen te kijken. Tijdens gidsbeurten en excursies in binnen- en buitenland, gebruik je wat je hier leert.

TV toegepaste economie

Hier leer je het belang van modern ondernemerschap en de meest vakgerichte toepassingen.

TV communicatie in toerisme

Dit vak is gericht op alle aspecten van menselijke communicatie zoals gidstechnieken, stemtechnieken, tips rond onthaal en tafeletiquette. De aangeleerde vaardigheden worden toegepast op concrete situaties, zoals het verzorgen van gidsbeurten in binnen- en buitenland, het organiseren van informatieavonden, werken in een reisbureau of een toeristische dienst.

TV toeristische organisatie 

Hier leer je werken met reisbrochures. Je leert een reis samenstellen, een verkoopgesprek voeren, een reisdossier administratief afhandelen, enz.
Je krijgt inzicht in de toeristische verblijfsinfrastructuur en de kenmerken van vervoermiddelen. Je leert werken met specifieke software uit de sector. Je maakt projecten rond trends in de toeristische sector.

Buitenlandse reis (3de graad)

Je stelt een reis samen om toeristische streken en steden te verkennen en werkt deze volledig uit.
Vorige bestemmingen waren Malta, Hongarije, Polen, Spanje, Frankrijk, ...

Geïntegreerde proef (6e jaar)

Het hele jaar door werk je aan een opdracht die de volgende onderdelen omvat: een volledig eindwerk rond een toeristische bestemming met opdrachten vanuit de verschillende vakken; evenals een mondelinge proef met een externe jury aan de hand van een zelf gemaakte presentatie.

Stage

Deze stage omvat vier weken stagelopen in de private sector. Waarbij je een eerste werkervaring in de sector kan opdoen. Dit kan in een reisbureau zijn, een vervoersmaatschappij , een toeristische dienst, enz.
Tijdens je stage sta je onder toezicht van een mentor en een begeleider van de school. Na de stage worden de ervaringen meegenomen naar de lessen.