Start schooljaar 2023-2024

publish date
31.08.2023

Meer dan 10.000 leerlingen en cursisten kiezen voor kwaliteit bij Provinciaal Onderwijs Antwerpen

De groeiende populariteit toont aan dat ouders en leerlingen/cursisten de toegankelijke en resultaatgerichte aanpak van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen waarderen. Met een duidelijke nadruk op hoogwaardige beroeps- en technische richtingen speelt het Provinciaal Onderwijs Antwerpen bovendien in op de behoeften van de arbeidsmarkt. In het volwassenenonderwijs springt vooral de forse stijging in de opleiding ‘Nederlands voor anderstaligen’ (NT2) in het oog.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Provinciaal Onderwijs, toont zich verheugd over de inschrijvingen voor het komende schooljaar: “Het Provinciaal Onderwijs Antwerpen blijft inzetten op kwalitatief onderwijs voor beroeps- en technische richtingen. Dat doen we door te investeren in duurzame schoolinfrastructuur en moderne leermiddelen. We werken voortdurend aan een schoolomgeving waar we hard werken, dromen najagen en respect belangrijk vinden. Dat helpt niet alleen leerlingen en cursisten, maar ook ouders en bedrijven die nieuwe werknemers zoeken. Steeds meer mensen kiezen voor onze scholen. De hoge cursisten- en leerlingenaantallen bevestigen de positie van de provincie Antwerpen als een voortrekker in het bevorderen van kwalitatief hoogstaand onderwijs, zowel voor jongeren als voor volwassenen.”

PIVA blijft dé referentie voor jongeren uit de regio die kiezen voor een toekomst in de horeca of de toeristische sector. Tijdens de opendeurdag in april schreven al heel wat leerlingen in. De voorlopige cijfers aan het einde van de zomervakantie tonen dat PIVA met een leerlingenaantal van 873 blijft groeien. Dat is goed nieuws voor de sector die continu op zoek is naar goed geschoold personeel.

Toekomstbeeld van de nieuwe keuken
Officiële opening eerste gerenoveerde keukens Campus PIVA op 5 september

Om bij te blijven investeert de school voortdurend in haar infrastructuur. Al vanaf begin september zullen de eerste leerlingen gebruik kunnen maken van de hypermoderne, gerenoveerde keukens die zowel qua uitrusting als duurzaamheid volledig voldoen aan de eisen van vandaag. Komend schooljaar biedt PIVA de leerlingen ook weer heel wat kansen om naar buiten te treden met hun talenten. In november vindt de prestigieuze AEHT-wedstrijd plaats in Litouwen waarbij de beste hotel- en toerismescholen van Europa zich aan elkaar meten.

Eerste schooldag 

Starturen vrijdag 1 september 2023:

  • Leerjaar 1 en 2: 9.00 tot 15.00 uur
  • Leerjaar 3 en 4: 10.00 tot 15.00 uur
  • Leerjaar 5, 6 en 7: 11.00 tot 16.00 uur

Al de leerlingen worden opgewacht door de leerkrachten voor een algemeen welkomstmoment en de klasverdeling. De eerste dag wordt er vooral ingezet op kennismaking en teambuilding. De tweede lesdag - maandag 4 september - wordt de administratie in orde gebracht, boeken uitgedeeld, foto’s gemaakt...

Informatieve ouderavond

Donderdag 7 september 2023 is er een informatieve ouderavond voor ouders van nieuwe leerlingen.
Om 19.00 uur voor ouders van leerlingen van de eerste graad
Om 20.00 uur voor ouders van leerlingen van de tweede en derde graad

  • Kennismaking met de titularis
  • Informatie komend schooljaar
  • Informatie werking PIVA
  • Uitleg werking Smartschool

Uniform

Je komt de eerste schooldag volledig in theorie-uniform naar school. Indien dit niet mogelijk is door een late inschrijving neem je contact op met de opvoeder. Zij zullen concrete afspraken maken omtrent de eerste schooldagen.

Materiaallijsten en benodigheden vind je hier.

We heten je van harte welkom op vrijdag 1 september!