EUHOFA

Netwerk van hotel- en toerismescholen wereldwijd

PIVA is een EUHOFA-lid. Dit is een samenwerking tussen verschillende hotelscholen en toerismescholen wereldwijd. Van Nepal, over Australië tot in Zuid-Amerika en Afrika: EUHOFA zorgt dat er contacten kunnen worden gelegd. 

Mexico - EUHOFA 2023

Jaarlijks komen al de EUHOFA-leden samen om kennis uit te wisselen, de nieuwste technieken in de wereldkeuken te ontdekken, once-in-a-lifetime sprekers te horen en schoolorganisaties van over de hele wereld te leren kennen. 

Mexico - EUHOFA 2023

Afgelopen schooljaar werd PIVA vertegenwoordigd in Mexico-stad. Daar werden contacten gelegd om wereldwijd studenten uit te wisselen. 

De moderne Zuid-Amerikaanse keuken werd blootgelegd. We leerden onder andere over hoe we onze hotelscholen klaar kunnen maken voor de toekomst en hoe 'happiness' en 'hospitality' met elkaar vervlochten zijn. 

Zo maakten we kennis met wereldberoemde en buitengewoon sterke 'leaders' in future thinking, hospitality en happiness.  
Dankzij deze ervaring zijn we heel wat contacten rijker en hebben we heel wat ideeën om de opleidingen nog meer af te stemmen op de toekomst en op de wereld. 

Mexico - EUHOFA 2023

EUHOFA

EUHOFA is een internationale vereniging voor directieleden van hotelscholen opgericht in 1962. Wereldwijd zijn er meer dan 200 hotelscholen lid uit meer dan 50 verschillende landen.

Binnen de vereniging worden contacten en ervaringen gedeeld om de professionele opleidingen binnen de sector verder te ontwikkelen.

Website : www.euhofa.xyz