ERASMUS +

Erasmus schooljaar 2022-2023
Erasmusprojecten in schooljaar 2022-2023

Met PIVA verleg je letterlijk je grenzen!

Grensverleggend leren, uitdagingen overwinnen en de wereld ontdekken tijdens stages in binnen- en buitenland: jouw reis begint op PIVA. Reeds 25 jaar organiseert PIVA korte en lange, klassikale en individuele stages in het buitenland gesubsidieerd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

In 2018 ontvingen we van Erasmus+ een VET-charter. Dit charter wordt toegekend aan scholen die volgens Erasmus+ een goede reputatie hebben opgebouwd inzake het organiseren van buitenlandse stages. We mogen sindsdien trots het VET Mobility Charter-logo gebruiken! 

Eind 2020 kregen we heuglijk nieuws van ons Erasmusagentschap: onze accreditatie-aanvraag werd goedgekeurd! De accreditatie is een soort langetermijnovereenkomst tussen PIVA en Erasmus, waardoor we - kort gezegd - safe zitten tot 2027. En er is nog meer goed nieuws. Door het binnenhalen van deze overeenkomst kunnen we vanaf 2021 ook beurzen van Erasmus aanvragen voor wedstrijden, cursussen, gastdocenten… en dit niet alleen binnen de EU, maar wereldwijd.

25 jaar Erasmus - de brochure

Download de Erasmus-brochure en lees er meer over de Erasmuswerking op PIVA:

Grensverleggend recordjaar in 2022-2023

Wat een grensverleggend jaar was schooljaar 2022-2023! Een recordjaar! Vorig schooljaar stuurden we 93 leerlingen en leerkrachten op buitenlands avontuur. Dit jaar klokten we af op 126 leerlingen en leerkrachten. Een stijging van maar liefst 35%.

Een terugblik: Eind september vertrokken 20 pas-afgestudeerden voor 4 maanden naar Letland, Tenerife, Italië, Schotland, Noord-Ierland en Finland. In november volgde de AEHT-wedstrijd in Italië, waar maar liefst 7 leerlingen aan deelnamen. Ook in november vond ons jaarlijks Chase-congres plaats, deze keer in Noord-Ierland. Daar maakten we afspraken voor het komende jaar en werden de vriendschapsbanden tussen de verschillende scholen gesmeerd.

In december was het de beurt aan 7BBCc. Zij liepen met de hele klas twee weken stage bij Lenôtre in Parijs. In maart trok 5 Toerisme twee weken met de hele klas naar Tenerife. Ze maakten er kennis met de toeristische sector en leerden er een aardig mondje Spaans. 3 slagers van 7BTV trokken tegelijkertijd noordwaarts, voor een stage van 4 weken in Zweden. 4 leerlingen van bakkerij deden hetzelfde in Nederland.

Eind april was het de beurt aan het 7de jaar restaurantbedrijf en drankenkennis om op klassikale stage te gaan. Zij proefden twee weken lang van de Franse gastronomie in Bordeaux. Eén leerling vertrok vervolgens nog voor zes weken naar Nederland. Tegelijkertijd vertrokken 5 leerlingen van 7 Gastronomie en Events voor 4 weken naar Noorwegen en Italië.

De maand mei was ook een hoogtepunt voor de leerlingen van 6 Toerisme. Zij liepen 4 weken stage in het exotische IJsland. Onze directie ten slotte, bracht een bezoek aan een school in Estland, om er meer te leren over digitalisering en schoolorganisatie.

Om het cijferwerk af te ronden, vermelden we ook graag dat maar liefst 31 leerkrachten zorgden voor de begeleiding van de verschillende stages, in de vorm van een kort stagebezoek of als ankerpunt ter plaatse voor een langere periode.

Verder mogen we niet vergeten te vermelden dat ook de leerlingen die zelf niet naar het buitenland trokken, toch in contact kwamen met Erasmus. We ontvingen dit jaar immers ook 26 buitenlandse leerlingen en leerkrachten, 44% meer dan vorig jaar. Onze leerlingen leerden hen kennen tijdens praktijklessen, maar gaven ook rondleidingen in de school en in de stad.

Het mag gezegd worden: Het afgelopen schooljaar was echt een topjaar! 

“De chefs waren enthousiast over de prestaties van onze leerlingen. Men vroeg daar om de volgende stage met meer - lees zoveel mogelijk leerlingen die een goede opleiding genoten aan PIVA - terug stage te lopen! Ook de Franse taal was voor geen van de leerlingen een probleem. En het zelfstandig leven op hotel in Parijs verliep eveneens goed.”

Praktijkleerkracht Erwin Hulsboschp stagebezoek bij Lenôtre in Parijs

Vet Mobility Charter

PIVA ontving het VET Mobility Charter van Erasmus+. Het VET-charter is een accreditatie voor scholen die in het verleden kwalitatief hoogstaande mobiliteiten voor lerenden en personeel hebben georganiseerd. In heel Vlaanderen hebben slechts 9 scholen dit behaald. Het charter is geldig tot en met 2020. 

Internationaal netwerk

PIVA maakt deel uit van twee internationale netwerken:

Het Consortium of Hospitality and Accommodation Schools of Europe, kortweg CHASE genoemd. Hierin zitten 17 scholen uit 16 landen:

IJsland, Zweden, Noorwegen, Finland, Letland, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Noord-Ierland, Schotland, Engeland, Italië, Tenerife, Hongarije en Turkije.

Daarnaast hebben we een apart netwerk voor bakkerij en slagerij, waarin partners zitten uit Finland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Slovenië. 

 

Meer info:

https://www.facebook.com/Chaseeduc/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDeJ57j-HmD-aG2_6fCWGlGv5jCkj45FWuf6eIHps76Bkh2bTmSGF_9wPmAtyyC9hfnxwZT3THZflMV

Kaart Europa