Pedagogische coördinatie

Het pedagogisch team is het direct aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, leerkrachten en opvoeders. Ze zorgen voor de opvolging van onregelmatigheden, spijbelen en conflicten en zien toe op de orde en discipline in de school.

Anneleen Vermuyten - anneleen.vermuyten@provincieantwerpen.be