CLB

CLB Torenhof

Met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Provincie Antwerpen) kan rechtstreeks contact opgenomen worden door zowel ouders als leerlingen. Dit voor schoolproblemen, sociale moeilijkheden en vragen in verband met opleiding of studieproblemen.

e-mail: info@clb.provincieantwerpen.be