Veelgestelde vragen

Op zondag 24 mei tijdens de Digideurdag zaten onze leerkrachten en medewerkers voor jou klaar via chat. De vragen die toen gesteld werden hebben we hier verzameld.

De vragen en antwoorden zijn opgedeeld:

Inschrijvingen - Opleidingen - Vakken - Zorg - Uniform - Leerlingen uit NL - Varia

Inschrijvingen

Hebben jullie wachtlijsten voor inschrijvingen?

- Voor het schooljaar 2019-2020 is uiteindelijk iedereen op de wachtlijst ingeschreven. We kunnen geen beloftes maken voor volgend schooljaar, dat is nog even afwachten. Maar geef de hoop niet te snel op. Eventueel instappen in het 2de jaar is geen enkel probleem.

We staan op de wachtlijst. Worden we gecontacteerd om te melden of we kunnen inschrijven of niet?

- We hebben de plicht om alle leerlingen op de wachtlijst op te bellen als er plaats vrij komt. Dit gebeurt volgens de geldende volgorde. De plicht geldt tot het einde van de eerste week van oktober.

Kunnen we een rondleiding krijgen op de school?

- We moeten rekening houden met de coronamaatregelen maar eventueel kan een rondleiding georganiseerd worden op een moment dat er geen leerlingen in de school aanwezig zijn, mét mondmasker en voldoende afstand. Dit kan na de schooluren en op woensdagnamiddag met maximum 3 personen. Neem contact op met de directie.

Is PIVA een multiculturele school?

- Onze school kent een boeiende mix van culturen, een greep uit de realiteit in de stad Antwerpen en omstreken. Als leerkrachten merken we dat de verscheidenheid aan culturen, zeker voor een afdeling als toerisme, heel verrijkend is.

Zijn de opleidingen in PIVA voor zowel jongens als meisjes?

- In alle afdelingen zitten zowel jongens als meisjes.

Hoe groot zijn jullie klassen?

- In 1B streven we naar klassen van 12 tot maximum 14 leerlingen. In 1A is het streefgetal 15. Praktijkgroepen houden we klein en daar streven we naar 12 leerlingen in de de 2de en 3de graad.

Krijgen we nog extra uitleg over de eerste schooldag?

- In de tweede helft van augustus worden brieven rondgestuurd naar leerlingen en ouders. In die brief zal staan hoe en wanneer je op school verwacht wordt. We laten je ook weten wat je van materiaal nodig zal hebben voor de algemene vakken zoals mappen en pennen.

 

Opleidingen

Ik heb het eerste jaar middelbaar gevolgd in een andere school. Kan/moet ik mijn eerste jaar overdoen?

- Je kan perfect aansluiten in het 2de jaar op PIVA, zonder achterstand. Door de onderwijsvernieuwing kunnen we in het 1ste jaar nog geen uitgebreide praktijk geven. De echte lessen praktijk starten pas in het 2de jaar.

Eerste graad: Gaan we in de eerste graad al iets bakken en koken?

- In de eerste graad is zeker al praktijk. Je wisselt af tussen de verschillende afdelingen. Je zal zowel in slagerij, bakkerij en hotel praktijk krijgen en in de A-stroom maak je ook kennis met toerisme.

Eerste graad: Als je in het 2de jaar start in PIVA heb je dan veel essentiële leerstof gemist?

- In het eerste jaar doe je praktijkervaring in voeding op tijdens het vak STEM, maar de echte praktijk start pas in het tweede jaar. In 2B heb je 12 uur praktijk bakkerij, slagerij en restaurant-keuken. In 2A gaat het om 6 uur proeven van voeding, horeca en toerisme.

Eerste graad: Wat leer je in het 2de jaar in de opleiding slagerij?

- Het 2de jaar is nog eerste graad en dat wil zeggen dat je niet alleen praktijk slagerij krijgt maar ook bakkerij en keuken/hotel zodat je van alles basistechnieken hebt. Voor slagerij leren we je gehakt, worsten en hamburgers maken, maar ook een kip en varkensbuik uitbenen. We maken ook salades zoals preparé enz. Zelfs enkele eenvoudige vleeswaren als witte pens komen aan bod. Het is gevarieerder dan het op het eerste zicht lijkt.

Wat is het verschil tussen BSO en TSO? Kan je na TSO verder studeren?

- Na TSO kan je verder studeren. Na het 6de jaar BSO moet je nog een 7de specialisatiejaar volgen om een diploma te halen. Na je 7de jaar BSO kan je ook verder studeren. 

Tweede graad: Kan ik aansluiten in het 3de jaar Bakkerij/Slagerij/Hotel?

- We starten met jullie alles aan te leren van het begin. Je zal zeker niet de enige leerling zijn die van een andere school komt.

Toerisme: Kan ik toerisme kiezen als ik B-stroom moet volgen?

- Toerisme volgen kan enkel in het TSO en dus niet vanuit de B-stroom.

Toerisme: Wat is het niveau van de opleiding toerisme?

- Toerisme kent een hoog niveau - zeker voor een technische afdeling - in talen, aardrijkskunde en geschiedenis. PIVA staat garant voor dat niveau. Toerisme is een boeiende richting die veel perspectief biedt. Bovendien is er per jaar normaal gezien één klas toerisme zodat er een tof klasverband ontstaat. Ook de vele uitstappen helpen daarbij.

Hotel: Wat leer je in het derde jaar hotel BSO?

- Je krijgt zowel restaurant als keuken-praktijk. In het derde jaar krijg je vooral de basis aangeleerd. In het restaurant gaan we alle onderdelen bekijken zoals materialen, de etiquette en het opdekken van een gastentafel. Dit wordt rustig opgebouwd. In de keuken leren we basistechnieken zoals de basis fonds, eenvoudige soepen en sauzen, gerechten en ook desserts bereiden. Tegen het einde van het jaar, heb je heel de dienst doorlopen. Dan kan je communiceren met de keuken, borden dragen, drank serveren, eten uitserveren...

Bakkerij: Wat leer je zoal in het derde jaar bakkerij?

- In het 3de jaar maak je vooral bakkerijproducten zoals koffiekoeken, taarten op basis van gistdeeg, dessertkoekjes, allerhande soezen, producten van bladerdeeg... Dit is een zeer belangrijk jaar om de basishandelingen echt onder de knie te krijgen.

Derde graad: Ik volg een vierde jaar TSO wetenschappen. Kan ik overstappen naar 5de jaar Bakkerij/Slagerij/Hotel?

- Motivatie is de sleutel tot succes. Je zal een voorsprong hebben bij de algemene vakken. Bijscholing bekijken we wanneer we een eerste evaluatie achter de rug hebben, maar we zetten je meteen op weg met gerichte oefeningen.

Als ik verder wil studeren kan ik dan een 7de jaar BSO doen?

- Na je 6de jaar BSO, maar ook na je 6de jaar TSO, kan je een 7de specialisatiejaar volgen. Je kan ook verder studeren aan de hogeschool in bijvoorbeeld de richting voedingstechnologie.

Kan ik met de opleiding slagerij, bakkerij of hotel als zelfstandige beginnen?

- Dat kan zeker, maar het is altijd een goed idee om enkele jaren praktijkervaring op te doen bij een slager, bakker of restaurant.

 

Vragen over vakken

Levensbeschouwelijk vak of godsdienst: Hoe wordt dit vak ingevuld voor mensen die niet gelovig zijn?

- Je kiest voor niet-confessionele zedenleer. In zedenleer werk je rond actualiteit.

Eerste jaar STEM. Wat doen we in het vak STEM/Voedingstechnieken?

- We starten met de voorbereidingen van onze meerdaagse in Mol, we onderzoeken water, maken eten voor ruimtevaarders en maken een gezonde versie van een hamburger...

Wat is vaktechnologie?

- In vaktechnologie leer je het technische proces - of de verschillende stappen - die je in de praktijk leert uitvoeren. 

Wat is artistieke vorming?

 - Dit is de vroegere tekenles. Behalve tekenen maak je ook kennis met andere kunstvormen en werk je bijvoorbeeld met klei.

Wat is differentiatie techniek?

- Tijdens dit lesuur wordt er extra aandacht besteed aan het vak techniek (elektriciteit, hout, bouw, textiel...). De zwakkere leerlingen worden extra geholpen en de andere leerlingen worden extra uitgedaagd.

Praktijk in het 7de jaar banketbakkerij en chocoladebewerking: Hoe worden die 16 uur praktijk verdeeld?

- Meestal krijg je blokken van 4 uur praktijk. Je krijgt wekelijks chocolade, patisserie, ijs en suiker.

 

Zorg

Zijn er maatregelen voor leerlingen met dyslexie?

- Wij hebben hier op school een heel zorgteam. Wij zetten als school heel erg in op zorg en hebben dan ook een uitgebreid team dat klaarstaat ter ondersteuning van onze leerlingen en leerkrachten. Meer info vind je bij Over PIVA: Zorgteam.

Mijn zoon/dochter heeft dyslexie. Kan hij/zij gebruik maken van een PC met het voorleesprogramma Sprint om lessen te volgen of toetsen te maken?

- Dit is zeker mogelijk in PIVA en komt wel vaker voor.

Ik heb dyscalculie. Mag ik mijn rekenmachine en hulpkaarten gebruiken?

- Als je de nodige papiern hebt, dan zorgen wij voor de rest. Wij zetten als school heel erg in op zorg en hebben dan ook een uitgebreid team dat klaarstaat ter ondersteuning van onze leerlingen en leerkrachten. Meer info vind je bij Over PIVA: Zorgteam.

Mijn zoon/dochter heeft de diagnose dysfasie gekregen, een taalstoornis. Hij/zij moet een aangepast traject volgen. Hebben jullie ervaring met dysfasie?

- PIVA heeft een uitgebreid zorgteam. Dit schooljaar hebben we leerlingen met dysfasie die 1A volgen.

 

Uniform

Wanneer moet je het uniform kopen?

- De bedoeling is om op 1 september te starten in uniform. De winkels zijn open in de zomermaanden. Je kan er terecht tijdens de openingsuren. De naam van de leerling wordt op het praktijkuniform aangebracht.

Mogen meisjes ook jongenskleren dragen?

- Ja hoor. Je kiest zelf wat je leuk vindt om te dragen. Meisjes zijn niet verplicht om een rok te dragen. Zolang het uniformkledij is uit de lijst, is het goed.

Heb je in het eerste jaar al praktijkkleding nodig?

- Ook in het eerste jaar krijg je praktijk tijdens het vak STEM en dus heb je ook een praktijkuniform  nodig.

Is er een uniform voor de les lichamelijke opvoeding (turnen)?

Voor de les LO draag je een zwart sport T-shirt van €10 dat je aankoopt bij de firma Veys (zie kledijvoorschriften), de turnshort koop je niet bij de Veys. De short moet zwart zijn maar een label van een merk kan wel.

Welke kleur jas moet je hebben?

De jas moet niet van de winkel komen waar we mee samenwerken voor het uniform. De jas mag je eender waar kopen maar moet wel volledig zwart zijn, zonder opdruk.

Welke kleur moet je boekentas hebben?

- De boekentas kan in alle kleuren.

Mag je de schoenen zelf kiezen?

- Veiligheidsschoenen maken deel uit van het praktijkuniform en moet je aankopen bij Veys. De schoenen die je draagt tijdens theorie en algemene vakken kies je zelf.

Moeten we zelf kookmateriaal kopen voor de praktijkvakken?

- Je koopt enkel een praktijkuniform, maar materiaal moet je niet aankopen. Materiaal wordt voorzien door de school. Bekijk hier de informatie over de schoolrekening.

Leerlingen uit Nederland

Ik kom uit Nederland en wil een 7de specialisatiejaar volgen. Gaat dat wel lukken met Frans?

- Het vraagt wel een extra inspanning, maar het is zeker niet onhaalbaar. In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een digitale cursus zelfstudie mee om hun achterstand weg te werken. Er wordt bij de evaluatie uiteraard rekening mee gehouden dat ze over beperkte voorkennis beschikken.

Hoeveel bedraagt het collegegeld?

- Je kan de maximumfactuur raadplegen bij Schoolrekening. Dat is het bedrag dat we aanrekenen voor (meerdaagse) uitstappen. Daarbij komen de kosten voor het uniform. Er komt geen collegeld boenop.

 

Varia

Hoeveel leerlingen zitten in een klas?

- In praktijkgroepen streven we naar een maximum van 12 leerlingen in de 2de en 3de graad. Het streefgetal voor TSO-klassen is maximum 24 leerlingen, voor BSO-klassen maximum 18. In 1B streven we naar klassen van 12 tot maximum 14 leerlingen. In 1A is het streefgetal 15. 

Hebben jullie wedstrijden waar je kan aan meedoen?

- Indien jij kan aantonen dat je wedstrijdniveau aankan aan de hand van je inzet en vakkennis, dan kan je een leerkracht aanspreken om mee te doen aan een wedstrijd. In de afdeling bakkerij zijn er wedstrijden zoals Dutch Pastry Award, Georges Boute, Beste praline... In de afdeling hotel hebben we de Champagnewedstrijd voor hotelscholen en Jong Talent Trophée A.Escoffier Benelux. Daarnaast nemen we jaarlijks deel met alle afdelingen aan de internationale AEHT wedstrijd voor hotelscholen.

Wat gebeurt er met de producten die gemaakt worden tijdens de praktijklessen?

- Al onze producten worden verkocht binnen de school. Wij hebben in de school een broodjeszaak, een zelfbedieningsrestaurant, een bakkerij en een slagerijwinkel. Meer info over de didactische restaurants en winkels vind je onder Onze troeven. Ook worden in de praktijklessen de producten geëvalueerd en geproefd.

Vanaf welk jaar mag je 's middags buiten de school op de middag?

- Alle leerlingen van het 1ste tot en met het 4de jaar blijven op de school en eten in één van onze restaurants. Leerlingen van de derde graad mogen tijdens de middagpauze buiten, of kunnen er uiteraard ook voor kiezen op school te blijven. Lees meer over de dagindeling en middagpauze.

 

Ik vind het antwoord op mijn vraag niet

*
*
*