Beroepsafdeling Grootkeuken

Sinds het schooljaar 2016 - 2017 kan je in PIVA een nieuwe richting in de derde graad van het BSO hotel volgen: grootkeuken.

In de huidige maatschappij winnen de grootkeuken- en cateringbedrijven aan belang, zeker in de steeds groeiende verzorgingssector en ‘event’ sector.

Na deze opleiding kan je aan de slag als uitvoerend kok in diverse grootkeukens en cateringbedrijven. Tevens kan je je ook verder specialiseren in het derde jaar van de derde graad BSO Gemeenschapsrestauratie.

Lessentabel

AV: Algemeen Vak, TV:Technisch Vak, PV: Praktijk Vak

    5de jaar 6de jaar
AV levensbeschouwelijk vak 2 2
AV lichamelijke opvoeding 2 2
AV Frans basis 2 2
AV Frans specifiek 1 1
AV PAV 5 5
       
TV groottkeuken 3 2
TV voedings- en dieetleer 1 1
TV toegepast economie   2
       
PV praktijk grootkeuken 14 14
PV stage grootkeuken 4 4
       
  remediëring en uitdieping PAV 1  
       
  Totaal aantal uren 35 35

AV: Algemeen Vak, TV: Technisch Vak, PV: Praktijk Vak

AV Project Algemene Vakken (PAV)

In PAV worden verschillende algemene vakken geïntegreerd. Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis worden projectmatig aangebracht. Er wordt daarbij gewerkt vanuit een realistische context.

PV/TV Grootkeuken
Technieken, bereidingen, gerechten en menu's voor de grootkeuken- en cateringbedrijven,
die maaltijden verstrekken in de verzorgingsector, in het bedrijfsleven en bij grote
evenementen. Er gaat veel aandacht uit naar het koken voor specifieke doelgroepen.
In het 6e jaar wordt PV/TV Grootkeuken aangeboden onder de vorm van werkplekleren.


TV Voedings- en dieetleer
Voedingsmiddelen en -stoffen. Belang van gezonde voeding. Meest voorkomende
voedingsproblemen.
Aangepaste voeding voor bepaalde doelgroepen en ziektebeelden. Berekenen van
energetische waarde.

PV Stage
De leerlingen doorlopen een stage van vier weken in de keuken van cateringbedrijven die
maaltijden verzorgen in de verzorgingssector, het bedrijfsleven of bij evenementen.

Geïntegreerde proef (6e jaar)
Het hele jaar door werken de leerlingen aan een opdracht die bestaat uit de volgende onderdelen:
een theoretisch eindwerk, een praktische proef en stage.